Kód CZ

Velká Úpa

(Gross Aupa)

Osada:

Kostel Nejsv.Trojice

1788-9

 

 

Fara

1788

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1823

 

 

Socha P.Marie

1887

 

 

Socha sv.Josefa

Poč.19.stol.

 

 

Kříž

1890

 

 

Škola

1859

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Maršov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1980 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

7 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.3.2013