Kód CZ

Turnov

Osada: Hruštice, Nudvojovice

Kostel sv.Mikuláše

14.stol., přestavěn 1722

 

Kostel sv.Františka z Assisi

Klášterní, raně barokní 1651-5, obnoven 1822

 

Františkánský klášter

Na s.straně kostela 1751-5, obnoven 1707 Mik.Raimondi

 

Zvonice

Při kostele, neorománská 1842

 

Kostel P.Marie

Neogotický  1825 J.Hausknecht, upraven 1838-53 K.A.Schrammem z Žitavy a B.Grueber, na místě kostela ze 17.stol.

 

Děkanství

1708 barokní. Patrová budova s mansardovou střechou

 

Synagoga

Konec 17.stol., přestavěna v 18.stol., později skladiště

 

Židovský hřbitov

Poč.17.stol.

 

Socha sv.Votburga

U č.p.76 1801

 

Socha P.Marie

U č.p.76 1801

 

Socha sv.Václava

U č.p.76 1801

 

Socha sv.Antonína Paduánského

U č.p.76 1801

 

Socha sv.Františka

U č.p.76 1801

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.76 1801

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.76 1801

 

Sousoší Kalvárie

Na Vrchhůře 1799

 

Kašna se sochou P.Marie

J.Max pol.19.stol.

 

Pomník M.Tyrše

J.Drahňovský 1932

 

Pomník J.V.Šimáka

J.Drahňovský

 

Pomník Ufo Horna

T,Seidan

 

Náhrobek J.V.Šimáka

J.Pokorný

 

Kruhová lávka

1826

 

Svářecká brána

S baštou, se zbytky příkopu

 

Radnice

1526, přestavěna 1620 Petr Vlach, neorenesančně 1894 K.Knop.

 

Dům č.p.70

16.stol., plastická výzdoba 1761

 

Dům č.p.163

Zbytky renesančních sgrafit

 

Spořitelna

1906, neorenesanční J.Heindl

 

Knihtiskárna

1907, neorenesanční J.Heindl

 

Brusírny

1911 J.Heindl

 

Škola

F.Vahala 1931

 

Biograf

K.Salač po 1930

 

[Ghetto]

16.stol. zničeno

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Turnov, s.o. Turnov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

7202

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Hruštice

 

 

Kód CZ

Nudvojovice

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2013