Kód CZ

Trmice

(Türmitz)

Připojené: Koštov, Újezd

Kostel Narození P.Marie

Barokní, kol.1750 Přestavěn 1898 J.Stibral

 

Fara

 

Evangelický kostel

Neogot. S věží

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Kol. 1750

 

Socha sv.Josefa

Kol. 1750

 

Socha sv.Josefa

A.Seidl 1936

 

Starý zámek

Po 1650, raně barokní

 

Nový zámek

Neogotický a neorenesanční Ferstel 1856-63, později muzeum Ústí n.Labem

 

Vrchnostenský dvůr

S branou s rokokovými vázami

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Ústí nad Labem, s.o.Ústí nad Labem

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

7133 72%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.3.2013