Kód CZ

Větrov

(Streckenwald)

Osada: Adofov  

Kostel sv.Antonína

1901 K.Grohmann

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Ústí nad Labem, s.o.Chabařovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

396 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Adofov

(Adolfsgrün)

 

 

Část obce Telnice

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.3.2013