Kód CZ

Bedřichovka

(Friedrichswald)

Kaplička sv.Václava

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120330/img/59/360x480_0Qi3MC.jpg?fl=res,667,500,1

 

Dům č.ev.123

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žamberk, s.o.Rokytnice v.Orl.horách

1961 Okres Rychnov nad Kněžnou

2003 Pověřený městský úřad

 Část Orlického Záhoří

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

308 n

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

2 – 2 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.11.2020