Kód CZ 1624

Celné

(Zöllnei)

Kaple sv.Jana NepomuckéhoZdroj 2) Zdroj C)

1825, se soškou sv.Floriána

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Celne_kaple.jpg

 

Hřbitov

Nad vsí

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Poblíž kaple

 https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/7-1517859558.jpg

 

Kamenný kříž

 

Kamenný kříž

Centrální na hřbitově

 

Kamenný kříž

U č.p.43

 

Kamenný kříž

U č.p.58, rozvaliny

 

Železný kříž

U č.p.59

 

Železný kříž

Na křižovatce k Studenému

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

Na návsi

 

Chalupa č.p.3

Roubená, s přízemní pavláčkou

 

Chalupa č.p.4

Roubená

 

Chalupa č.p.10

Roubená

 

Chalupa č.p.18

Zděná, 2.pol.19.stol. s klasicistním štítem s výklenkem a štukovým rámováním, šambrány a bosované nároží přízemí

 

Chalupa č.p.24

Roubená

 

Chalupa č.p.38

Roubená, u potoka

 

Chalupa č.p.56

Původně roubená, přezděna a obložena

 

Chalupa č.p.57

Roubená

 

Chalupa č.p.61

Původně roubená, přezděna a obložena

 

Chalupa č.p.67

Roubená

 

Chalupa č.p.70

Roubená

 

Chalupa č.p.71

S přízemní pavláčkou

 

Chalupa č.p.81

Roubená, u potoka

 

Chalupa č.p.85

S klasicistně členěným štítem pilastry

 

Dům č.p.99

S klasicistním portálem, zmodernizovaný, bývalý hostinec

 

 

Chalupa č.p.103

Roubená, u potoka

 

[Mlýn]

Pod č.p.104 (p.č.st.29)

 

Malá vodní elektrárna

V horní části obce

 

Zpět na okres

 

Panství Žampach

Panství Kyšperk (Letohrad)

 Politický okres Žamberk, s.o.Králíky

1961 Okres Ústí nad Orlicí

1960 Část Těchonín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Obec byla založena až v průběhu 16. století. Lze však předpokládat, že na jejím místě bylo již nějaké osídlení, snad celnice při starodávné cestě vedoucí z Jablonného nad Orlicí do Mladkova dále do Kladska. Podle ní pak byla pravděpodobně nová osada pojmenována. Některé prameny uvádějí, že první písemná zmínka pochází až z roku 1601. Jisté je, že se poprvé připomíná již roku 1574, kdy Jan mladší z Valdštejna kupuje od Čeňka Žampacha z Potštejna kyšperský díl někdejšího rozsáhlého žampašského panství. Tento díl se později konstituoval v samostatné kyšperské panství. Jeho součástí bylo Celné až do zrušení patrimoniální správy. V roce 1850 se stává samostatnou a samosprávnou obcí.

V dobách poválečného odsunu a dosídlování obec Celné disponovala veřejnou knihovnou, hostincem, jednotřídní národní školou, kinem a prodejnou Jednoty. Bylo zde založeno Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Ještě v roce 1956 obec disponovala 5 volnými domky určenými k dosídlení za účelem pomoci při budování socialismu.

V důsledku rozsáhlé správní a územní reformy v roce 1960, je Celné s platností od 1.7.1960 sloučeno se sousední obcí Těchonín.

 

Rok

obyv.

domů

1880

763

1927

463 N

1930

1947

1961

1970

2013

99

71

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

B) techonin.cz (13.3.2019)

C) cs.wikipedia.org (25.2.2015)

 

 

Stav: 28 – 28 - 0

Stav: 8 – 2 - 0

Stav: 0 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.3.2019

Předchozí editace: 25.2.2015

Předchozí editace: 10.7.2012