Kód CZ 1991

Červený Potok

(Rothfloss)

Osada: Horní Hedeč

Kostel Navštívení P.Marie Zdroj C)

barokní kostel z 18. století. Přestavěný po požáru roku 1787, obnoven 1895. Původně renesanční kostel založený současně se vznikem osady po roce 1568 byl barokně přestavěn po požáru v roce 1787. Krov presbytáře pochází z doby kolem roku 1700. Jednolodní, podélná, orientovaná stavba se západní hranolovitou věží a půlkruhovým presbytářem. Loď je obdélná, dělená klenebními pásy na 4 pole valené klenby s lunetami. V západní části je dřevěná kruchta nesená dvěma sloupy. Vítězný oblouk je půlkruhový, presbytář má valenou klenbu s lunetami a konchou. V ose presbytáře je přistavěna čtvercová sakristie sklenutá českou plackou. Podvěží je obdélné, zaklenuté příčně valenou klenbou s lunetami.

ÄŒervený Potok Kostel NavÅ¡tívení P.Marie DSCF7616.jpg 

 

[Fara]

Zbořena 2015, za náí postavena nevkusná novostavba

 

 

Hřbitov

U kostela, zrušený, několik zbylých náhrobků ve zdi hřbitova

 

Socha P.Marie Immaculaty Zdroj C) Zdroj 3)

na sloupu, pochází z konce kol.1800 u č.p.7

http://data.kraliky.eu/photos/CPotok/slides/cpotok06.JPG http://data.kraliky.eu/photos/CPotok/slides/cpotok06.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj 3)

U kostela 1785, opraven 1856, s andílky na stranách

 

 

Kamenný kříž

Proti č.p.34

 

Kamenný kříž

Proti č.p.36

 

Kamenný kříž

Proti č.p.60

 

Obrázek

http://data.kraliky.eu/photos/CPotok/slides/cpotok05.JPG

 

Památník padlým

Proti kostelu

http://data.kraliky.eu/photos/CPotok/slides/cpotok03.JPG

 

Usedlost

 

Chalupa č.p.14

 

Chalupa č.p.18

 http://data.kraliky.eu/photos/CPotok/slides/cpotok08.JPG

 

Chalupa č.p.39

 

Chalupa č.p.65

 

Chalupa č.p.69

 

Pěchotní srub K-S 8 u nádraží Zdroj C)

byly postaveny v letech 1936-1938.

K-S 8 U nádraží.jpg

 

Bunkr Utržený Zdroj C)

byly postaveny v letech 1936-1938.

 

Pěchotní srub K-S 5  U potoka Zdroj C)

byly postaveny v letech 1936-1938. Jedná se o dvoupodlažní, oboustranný a dvoukřídlý těžký objekt umístěný na šikovném kopečku. Během války byla tato oblast připravována a z části užívána jako cvišiště Wehrmachtu, proto nedošlo k vytržení střílen ani zvonů.Na srubu dodnes zůstaly původní střílny. Je postupně uváděn do původního stavu Klubem vojenské historie Kralka.

File:K-S 5 U potoka D. PohledOdJihu.jpg

 

Pěchotní srub K-S 6 U kapličky Zdroj C)

byly postaveny v letech 1936-1938. bránící silnici z Červeného Potoka do Dolní Moravy. Ruina srubu poničená německými pokusy. Odstraněn zához a ochranné příkopy zasypány. Střilny, zvony i kopule jsou vytrhány. Střilny hlavních zbraní jsou zabetonovány. Objekt je volně dostupný v týlovém patře celkem zachovalý

K-S 6 U kapličky.jpg

 

Pěchotní srub K-S 9 Mezi lesíky Zdroj C)

byly postaveny v letech 1936-1938

Králíky, Horní Lipka, K-S 9 (rok 2008; 01).jpg

 

Pěchotní srub K-S 7 U vesnice Zdroj C)

byly postaveny v letech 1936-1938. je oboustranný pěchotní srub vyzbrojený klasickou kombinací zbraní L1 aM. V levém křídle navíc střílna pro 9cm kasematní minomet s výstřelem do prostoru tvrze Hůrka. Volně přístupný, avšak zdevastovaný testovací střelbou německých jednotek.

 

Škola

 

Kamenný most

Ve směru na Dolní Moravu nad kolejemi, v současnosti vede silnice po novém mostě

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Žamberk, s.o.Králíky

1961 Okres Ústí nad Orlicí

Část Králíky

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o obci pochází z roku 1577.

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

406 N

1930

1947

1961

1970

2005

79

47

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

3) Poche E., Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org (25.2.2015)

 

 

Kod CZ 4227

Horní Hedeč

(Ober Heidisch)

 

Železný  kříž

Za č.p.2

 

 

 

Rok

obyv.

domů

2001

8

2009

3

 

 

25 – 24 – 0

11 – 6 – 0

????

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.3.2019

Předchozí editace: 25.2.2015

Předchozí editace: 10.7.2012