Kód CZ

Rokytnice v Orlických horách

(Rokitnitz im Adlergebirge)

Osada: Julinčino údolí

Kostel Všech Svatých

1679-84

 

Zámecký kostel Nejsv.Trojice

1605

 

Kaple sv.Anny

1600

 

Synagoga

1868

 

Židovský hřbitov

Poč.18.stol.

 

Fara

 

 

Mariánský sloup

1771

 

Socha Krista

Na hoře Olivetské, konec 18.stol.

 

Kašna

Empírová

 

Zámek

1553, čtyřkřídlý, patrový

 

Dům č.p.68

Patrový, průčelí do náměstí s vysokým štítem

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žamberk, s.o.Rokytnice v.Orl.horách

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1057 67%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Julinčino Údolí

(Jilienthal)

 

 

10 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.7.2012