Kód CZ

Žamberk

(Senftenberg)

 

Kostel sv.Václava

1729-38, vyhořel 1859

 

 

Fara

 

 

Morová kaple sv.Martina, sv.Rocha, sv.Šebestiána, sv.Mikuláše a sv.Rosalie

1681

 

 

Kaple sv.Vojtěcha

 

 

Kostnice P.Marie Bolestné

1744

 

 

Kaple Nanebevzetí P.Marie

Zámecká

 

 

Synagoga

1666, přestavěna 1810, dnes kostel církve čsl.

 

 

Židovský hřbitov

2.pol.17.stol.

 

 

Socha sv.Floriána

Nad vchodem do zámku, 1.čtvrtina 18.stol.

 

 

Mariánský sloup

S 8 sochami světců, 1712

 

 

Sousoší Kalvárie

1761

 

 

Socha sv.Pavla

Za městem 1759

 

 

Socha sv.Jana

Za městem 1759

 

 

Pamětní deska B.Havleny

1922 V.Škoda

 

 

Zámek

Kol.1600, přestavěn kol.1700 a 1810-14, rozšířen 1901

 

 

Radnice

1815

 

 

Zahradní kolumbárium

S.Režný

 

 

Ghetto

Zachováno v přestavbě

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žamberk, s.o.Žamberk

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3 702

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

17 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.7.2012