Kód CZ 8490

Lipno

(Gross Lippen)

Připojen: Lipenec, Drahomyšl

Výklenková kaplička

Před č.p.107

 

Zvonička

Na domě č.p.44

 

Boží muka

Na křižovatce

 

Památník padlým

 

Zámek Zdroj C)

V areálu dvora, vznikl po roce 1650 přestavbou starší tvrze poškozené během třicetileté války. Od roku 1692 patřil rodu Schwarzenberků, během jejichž přestavby z doby okolo roku 1700 získal svou dochovanou podobu. na konci čtrnáctého století je poprvé zmiňována také tvrz, která vystřídala řadu majitelů. Během třicetileté války byla i s vesnicí zpustošena. Panství však roku 1636 koupil Jan Oldřich z Bisingenu, který nechal tvrz přestavět na barokní zámek. Od jeho dvou synů panství v roce 1676 koupil Jiří Ludvík ze Sinzendorfu. Jeho potomci je roku 1692 přenechali za 22 000 zlatých Ferdinandovi ze Schwarzenbergu a v majetku tohoto rodu zůstal až do znárodnění. Zámek sloužil až do koupě sousedního novohradského panství jako sídlo samostatného panství Velké Lipno. Vzhledem k malé vzdálenosti nedalekých Postoloprt zámek patrně sloužil především správě panství, po spojení s novohradským panstvím zřejmě už pouze správě lipenského hospodářského dvora. Při přestavbě tvrze na zámek byla snad zachována půdorysná dispozice, ale změnilo se uspořádání interiéru. Dochovaná podoba zámecké budovy však pochází až ze schwarzenberské přestavby z doby okolo roku 1700. Jednopatrový zámek má obdélníkový půdorys. Nádvorní fasáda je z větší části dosud členěná pilastry, v přízemí slepou arkádou, původně otevřenou, v patře původně rozměrnými obdélnými okny v kamenných ostěních, dnes z větší části nahrazených trojdílnými ze druhé poloviny dvacátého století. Na západní straně na zámeckou budovu pravoúhle navazuje barokní sýpka, na vstupním portálu datovaná letopočtem 1709. Vybudována byla podle projektu Pavla Ignáce Bayera. Ten by mohl být i autorem barokní podoby zámku. Vyloučit nelze ani autorství Giacoma Antonia de Maggi, který na místě schvarzenberského knížecího stavitele působil před Bayerem. Na jeho autorství by poukazovala ještě raně barokní podoba východního štítu zámecké budovy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Lipno_z%C3%A1mek.JPG/1280px-Lipno_z%C3%A1mek.JPG

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Postoloprty

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad Žatec

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1266.

 

Rok

obyv.

domů

1869

588

74

1880

573

81

1890

650

86

1900

710

124

1910

654

108

1921

662

125

1927

662 72%N

1930

697

140

1950

425

147

1961

346

106

1970

327

98

1980

289

87

1991

293

125

2001

266

129

2011

252

130

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (27.12.2018)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.12.2018