Kód CZ

Štědrá

(Stiedra)

Připojené: Brložec, Domašín, Lažany, Mostec, Prohoř, Přestání, Zbraslav

Kostel Narození P.Marie

Pův.gotický 1360 farní, přestavěn ve 2.pol.17.stol.

 

Fara

U kostela, čp.5, 18.stol.

 

Kaplička

U západního zámeckého průčelí, barokní výklenková

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kostelem, 1732

 

Socha sv.Prokopa

U pošty, 2.pol.18.stol.

 

Socha sv.Františka Xaverského

Na rozcestí u nádraží , 2.pol.18.stol.

 

Kašna

Na kvadrilobovém půdorysu s mušlovou nádrží v zámeckém parku

 

Zámek

1732, přestavbou starší stavby, znovu vybudován 1747 po požáru

 

Dům č.p.23

Roubený s laťovým štítem a doškovou střechou

 

Dům č.p.26

Roubený s laťovým štítem a doškovou střechou

 

Park

zámecký

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Žlutice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka1239, okrouhlice

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

434 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2012