Kód CZ

Kájov

(Gojau)

Připojené: Boletice, Kladenské Rovné, Kladné, Křenov, Lazec, Mezipotočí, Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice

Kostel P.Marie

Poutní, vypálen 1422, přestavěn 1471-85, věž upravena 1663, věž přestavěna 1691-2 G.Canevala

 

Kostel Smrti P.Marie

2.pol.13.stol. spojen se sousedním kostelem, přestavěn 1488, 1769 rozdělen  na kapli sv.Linharta v lodi a kapli Smrti P.Marie v presbytáři.

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

1699, barokní vestavěná do fary

 

Kaple Božího Těla

1660, barokní

 

Kaple

Hřbitovní, 1752

 

Fara

S kaplí sv.Jana Nepomuckého

 

Socha sv.Josefa

1733

 

Socha P.Marie

Na sloupu 1725

 

Socha sv.Josefa

1740

 

Socha sv.Anny

1763

 

Boží muka

1667

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Český Krumlov

Část obce Kladné

Samostatná obec

1961 Okres Český Krumlov

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957 (Kájov)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012