Kód CZ

Chrast

Osada: Chrašice

Připojené: Kostel Nejsv.Trojice

1710-17, na místě kostela zničeného požárem 1709

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

V rezidenci, 1728

Chrast, zámecká kaple3.jpg

 

Kaple

Lipkách, 2.pol.18.stol s biskupským znakem ve štítě.

 

Děkanství

Pův.1664, souč.stavba 1712-22

 

Socha sv.Floriána

Na průčelí děkanství 1738

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před děkanstvím, 1841

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.90

Podlažice, socha svatého Jana Nepomuckého v zahradě čp.90.jpg Podlažice, socha svatého Jana Nepomuckého v zahradě čp.90.jpg

 

Kamenný kříž

Chrast krucifix.JPG

 

Kříž

Na rozcestí k nádraží, 1790

 

Železný kříž

Za kostelem, 1842, kříž nový

 

Znak Václava Františka z Košínů

Královéhradeckého biskupa, na zámeckém křídle z roku 1721-31

 

Památník popravených židů

V průjezdu zámku

 

Památník padlým

Na náměstí proti kostelu, pův.se socho M.R.Štefánika z roku 1937, zničenou 1961

 

Zámek

Bývalá letní rezidence královéhradeckých biskupů, 1601, rozšířen 1605 a 1721-31, 1728 kaple, 1742 dostavěno průčelí. Čtyřkřídlý  patrový

 

[Městská brána]

Zbořena 1829

 

[Městská brána]

Zbořena 1829

 

Muzeum

Expozice nálezů z Podlažického kláštera

 

Vodárenská věž

Nedaleko centra

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120317/img/95/1600x1200_VJanxO.jpg?fl=res,667,500,1

 

Dům č.p.3

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.6

Barokní s mansardovou střechou

 

Dům č.p.12

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.63

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.66

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou, zdevastován

 

Dům č.p.67

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.82

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.165-6

 

Dům č.p.172

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.271

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.277

Konec 18.či poč.19.stol. přízemní s atikami a jednoduše členěnou fasádou

 

Dům č.p.395

 

Zahrada

Za rezidencí, pravidelně rozvržená 18.stol.

Zámek Chrast (3).jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Obec patřila pův.klášteru podlažickému, 1664 králevéhradeckému biskupství.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 2341

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

Kód CZ

Chrašice

 

Kostel sv.Martina

Hřbitovní, připomínán 1349, souč. barokní, 1721 v santiniovském stylu

Kostel svatého Martina (Chrašice) 03.jpg

 

Dům č.p.223

Se dvěma dřevěnými soškami světců ve výklencích

 

Sýpka

2.pol.18.stol. patrová s trojbokými štíty s koulemi

 

Vodárna

1746-55na místě starší z r.1663, vysoká čtyřboká věž z lomového kamene

Vodárenská věž v Chrašicích 06.jpg

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.2.2021

Předchozí editace: 14.7.2014