Kód CZ: 6798

Kočí

Kostel sv.Bartoloměje >> Zdroj B)

1397 na náklad královny Žofie – Petr a Jan Lútka, dřevěný strop a kruchta 1678, dřevěná zvonice 1666, most 1721, regotizován F.Schmoranzem, obklopen příkopem

 kostel sv. Bartoloměje v Kočí 

 

Hřbitov

Kolem kostela, zrušený, několik figurálních náhrobků

kostel sv. Bartoloměje v Kočí

 

Hřbitov

U výjezdu z obce

 

Památník padlým Zdroj D)

Nápis:NAŠIM OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK / 1914 – 1919. / Václav Kudrnka, František Pochobradský, Vincenc Zmek, Miroslav Novotný, Antonín Tichý, Jan Kmošek, Bohuslav Kubata, Josef Pochobradský, Čeněk Štěpánek, VáclavBříza, František Stodola, Jan Zitko, Jan Zita, Josef Dopita, Karel Hošek, Jan Svoboda, Josef Novotný, Josef Řezníček, Karel Kočí, Josef Borovec, František Marek, Josef Pospíšil, František Daněk

1939 – 1945 / Josef Kmošek, František Pochobradský, Antonín Popelka / Tato deska zasazena péčí tělocvičné jednoty Sokol v Kočí léta 1927, nechť hlásá památku ruského legionáře JANA SVOBODY, narozeného 8.února 1881 v tomto domě. Padl za osvobození svého národa po Zborovské bitvě jíž se účastnil, léta 1917. / Budiž mu čestná paměť !

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/koci-429/658_2907-012-koci-cr.jpg

 

Škola

Přízemní s valbovou střechou, vedle kostela

 

[Hostinec Na kopečku]

 

Chalupa

Roubená s podstávkou, Josefa Dostála, později Jarmily Pochobradské

 

Chalupa

Roubená

 

Chalupa

V podobě z pol.19.stol.

 

 

Dům

 

 

Usedlost

 

 

Usedlost

 

Usedlost

Výměnek

 

Usedlost

Empírová,proti kostelu, fasáda výměnku zničena a zjednodušena po 2012,  devastačním způsobem provedena rekonstrukce.

 

 

Vila

Ve dvoře hospodářských budov

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Chrudim

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Několik stavení z pol.19.stol. Vznik obce Kočí je datován do období vlády Přemysla Otakara II. a to v roce 1263, kdy byla osazena německým obyvatelstvem, které přišlo s kolonizačním proudem při zakládání Města Chrudim. Obec měla rychtu, která byla dědičná a svobodná. Počeštění obyvatelstva naší obce je spojeno s revolučním husitským hnutím, kdy němečtí osadníci opouštějí jak Město Chrudim tak i naši obec.

 

V roce 1512, za rychtáře Jana Kubaty, dochází k prodeji Kočské rychty Chrudimi a postupně se zde stabilizují české selské rody se stálými příjmeními ( Neměrkové, Borovcové, Kudrnkové, Budinských ). Chrudim se stala absolutní vrchností kočských usedlíků. Po roce 1547, po nezdařilém odboji měst a stavů proti králi Ferdinandovi I., se obec Kočí stává konfiskátem a spadá do pravomoci královských úředníků. Město Chrudim svá práva vůči obci posléze od krále vykoupilo a připisuje je ke špitálu kostela sv. Kateřiny. Město vůči obci zvyšuje daně a robotní povinnosti a tak v druhé polovině 17 stol. dochází ke sporu mezi městem Chrudimí a jejími poddanými v obci Kočí.. Spor byl natolik vyhrocen, že hlavní vůdci rebelů byli zajištěni a v počtu 11 osob dopraveni do Prahy a vsazeni do novoměstského vězení.

 

Ke kočské historii nerozlučně patří i kulturní život zastoupený v nejstarší době zdejší školou, zde připomínanou jíž v roce 1398. Škola v letech 1777- 1829 byla umístěna ve dvou staveních a to čp.93 a 49. V roce 1830 byla zřízena škola v budově čp.92, dnešního obecního úřadu. V roce 1885 byl obcí zakoupen bývalý kontribuční špýchar, v roce 1870 přestavěný na výjezdní hostinec a filiální váhou, a po stavebních úpravách zde byla zřízena nová škola.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 842

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) K.Kuča, Atlas památek, 2002

 

A) obec-koci.cz

B) hrady.cz

C) cs.wikipedia.org (5.12.2014)

D) vets.cz

E) turistika.cz

F) fototuristika.cz

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.12.2014