Kód CZ

Louka

Osady: Habroveč, Ležáky

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na návsi

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chrudim, s.o. Nasavrky

1961 Okres

Část Vrbatova Kostelce

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Malá obec kolem nevelké trojúhelníkové návsi se zástavbou z 19.stol.

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 294

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

 

A) …

B) …

C) cs.wikipedia.org (17.11.2014)

D) lezaky.cz (17.11.2014)

E) lezaky-memorial.cz , lezaky.ic.cz (17.11.2014)

F) vets.cz (17.11.2014)

 

Kód CZ

Habroveč

Kaple P.Marie

Na návsi, 1876

 

 

 Historie

Kolem malé návsi s kapličkou stojí několik domů, vesměs z 19.stol.

Kód CZ

[Ležáky]

Dřevěný kříž

S trnovou korunou z ostnatého drátu, pův.z 1945

 

Památník F)

S nápisem v češtině, ruštině, angličtině, francouzštině a němčině, 1959. Nápis: ZDE STÁVALA OSADA LEŽÁKY, VYHLAZENA 21.ČERVNA 1942 NĚMECKÝMI FAŠISTY. BRAŇTE MÍR VE JMÉNU ŽIVOTA. Popis: prostý žulový obelisk tvaru pěticípé hvězdy s českým, ruským, německým, anglickým a francouzským nápisem: Zde stávala osada Ležáky vyhlazená 24.6.1942 německými fašisty. Braňte mír ve jménu života. (zhotoveno z kamene z okolních lomů); v rozích hvězdice nádoby na řecké ohně. Osazen 1960, odhalen 1961. Autor: akad. arch. Ladislav Žák z Prahy

 

Památník F)

1946. Původní pomník obyvatel Ležáků - oběti ležácké tragedie. Prostý žulový památník s nápisem: Ležáky 24. VI. 1942. (zhotoveno z kamene z okolních lomů); pomník byl umístěn v dřevěné ohrádce, po jeho obou stranách byly nádoby na řecký oheň (v roce 1946 provedlo úpravu a výsadbu tohoto pietního prostoru chrudimské Společenstvo živnostenských zahradníků a sadařů). Odhalení: 24. 6. 1945 při příležitosti první tryzny, věnované ležáckým obětem (asi 80 tisíc účastníků pietní slavnosti oslovil ministr průmyslu B. Laušman, hlavní proslov měl ministr vnitra V. Nosek; pomník do správy obce převzal z rukou předsedy ONV v Chrudimi dr. V. Peška starosta Miřetic, řídící učitel K. Blatník; v předvečer tryzny se v Ležákách konala církevní slavnost - symbolický pohřeb zavražděných).

 

Památník

Při přístupové cestě

Nápis na kameni - Ležáky 24. 6. 1942

 

Památník F)

Při přístupové cestě k hrobodomům. Nápis: VY ŽIVÍ! / VZPOMEŇTE NA TOMTO MÍSTĚ OBĚTÍ Z LEŽÁKŮ, KTERÉ SVÝM UTRPENÍM A SMRTÍ VYKOUPILY VAŠI SVOBODU A NOVÝ LEPŠÍ ŽIVOT NÁS VŠECH. BRAŇTE SVĚTOVÝ MÍR

 

Památník F)

U malého lomu, se jmény popravených obyvatel. Nápis: BOHÁČ BŘETISLAV 1912, BOHÁČ JOSEF 1868, BOHÁČOVÁ MARIE 1872, BOHÁČOVÁ KVĚTOSLAVA 1918, BUREŠ ČENĚK 1908, BUREŠOVÁ FRANTIŠKA 1908, ČECH ANTONÍN 1882, ČECHOVÁ VLASTA 1923, ČECHOVÁ MARTA 1927, DUŠKOVÁ MARIE 1893, DUŠEK LUDVÍK 1920, DUŠKOVÁ KVĚTA 1924, DUŠEK OLDŘICH 1933, HRDÝ JOSEF 1878, HRDÝ STANISLAV 1900. HRDÁ ALOISIE 1904, HRDÁ MARIE 1930, AMBOROVÁ MARIE 1894, KLAPKOVÁ MARIE 1898, KLAPKOVÁ VLASTA 1920, KLAPKA STANISLAV 1929, KNĚZ KAREL 1899, LOUVAROVÁ FRANTIŠKA 1989, LOUVAR ANTONÍN 1922, MRKVIČKA ALOIS 1914, MRKVIČKOVÁ MARIE 1919, MRKVIČKA JAROMÍR 1941, PELIKÁNOVÁ FRANTIŠKA 1892, PILAŘ ANTONÍN 1887, SKALICKÝ ANTONÍN 1898, SKALICKÁ HELENA 1926, STANTEJSKÝ MILOŠ 1920, SVOBODA KAREL 1902, SÝKOROVÁ MARIE 1915, SÝKORA RUDOLF 1908, SÝKOROVÁ EMILIE 1911, SÝKOROVÁ MILADA 1939, ŠTULÍK JOSEF 1913, ŠTULÍK VÁCLAV 1885, ŠTULÍKOVÁ RŮŽENA 1883, ŠTULÍKOVÁ MARIE 1920, ŠVANDA JINDŘICH 1904, ŠVANDOVÁ FRANTIŠKA 1909, ŠVANDA BOHUMIL 1906, ŠVANDOVÁ BOHUMILA 1940, ŠVANDOVÁ EMILIE 1939, TOMEK KAREL 1886, TOMKOVÁ RŮŽENA 1891, TOMEK KAREL 1924, TOMKOVÁ RŮŽENA 1915, TOMEK BŘETISLAV 1929, VAŠKO JINDŘICH 1910. Památník všech obyvatel Ležáků, kterých se nějakým způsobem dotkla tragédie dne 24. 6. 1942.

Popis události: V roce 1942 probíhala na území Chrudimska rozsáhlá odbojová činnost proti Heydrichovu režimu. Působila zde především paraskupina SILVER A, která měla několik úkolů, mezi nimi i umístění radiostanice Libuše. Alfred Bartoš, velitel skupiny, se sešel s bývalým kolegou, poručíkem Jindřichem Vaško, který dělal v době okupace správce lomu "Hluboká". Vaško se po seznámení s problémem rozhodl, že radiostanice může být umístěna v lomu nedaleko osady Ležáků. Libuše byla během několika dní dopravena do lomu "Hluboká" a od 7. 1. 1942 a téměř denně až do heydrichiády vysílala své zprávy a přijímala rozkazy pro další činnost parašutistů na území republiky. Ovšem nacistický teror na sebe nenechal dlouho čekat. Gestapu se podařilo zatknout hlavní spolupraconíky skupiny SILVER A a brzy získalo stopu i na Ležáky. O Ležáky a jejich obyvatele se začali úředníci gestapa zajímat od 19. 6. 1942. Již druhý den došlo k zatčení Františka a Jindřicha Vaško z lomu "Hluboká". Dne 21. 6. 1942 zatklo gestapo mlynáře Jindřicha Švandu, jeho manželku Františku a strojmistra lomu "Hluboká", Karla Svobodu z Miřetic.

V napjaté situaci bylo definitivně rozhodnuto o osadě Ležáky a jejich obyvatelích. Gerhard Clages konečně dostal souhlas k zákroku od pražské ústředny gestapa. Akce byla připraven na 24. 6. 1942. Od ranních hodin byla vyhlášena pohotovost služebny gestapa, úřadovny SD, jednotek SS, polního četnictva a ochranné policie. Po krátké poradě velitelů jednotek byl vydán rozkaz k zásahu proti osadě Ležáky. Nejdříve byla celá osada obklíčena příslušníky policejních jednotek a oddílů SS. Od tohoto okamžiku nebyl nikdo z osady propuštěn. Po uzavření osady přistoupili gestapáci k úkolu vyhnat obyvatele osady z chudých domků, shromáždit muže pracující v okolních lomech a přivést děti ze školy. Po shromáždění všech občanův opuštěném Černíkově lomu, byli všichni překontrolováni podle policejních přihlášek. Ležáčtí občané byli naloženi do připravených autokarů a odvezeni do Pardubic, ostatní občané byli vyhnáni. Hned po odjezdu autokarů začali nacisté v chudé osadě bezostyšně loupit, vše co mělo nějakou cenu, buď ukradli a nebo zabavili ve prospěch říše. Mezitím v Pardubicích vyvrcholila tragédie osady a jejich obyvatel. Děti byly odvezeny do dětského domova v Praze a později do vyhlazovacích táborů. Dospělí občané byli do večera zavřeni ve sklepních místnostech Zámečku a ve večerních hodinách na popravišti zavražděni. Nejbližší spolupracovníky z východních Čech až 2. července 1942.

 

Památník F)

Ve svahu, KAREL KNĚZ, ZEMŘEL ZA VLAST 22.IV.1942

 

Památník F)

Ve svahu, FRANTIŠEK VAŠKO, ZEMŘEL ZA VLAST 2.VII.1942

 

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-007.jpg

 

Památník F)

Ve svahu, JINDŘICH VAŠKO, ZEMŘEL ZA VLAST 2.VII.1942

 

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-008.jpg

 

Památník F)

Ve svahu, KAREL SVOBODA, ZEMŘEL ZA VLAST 2.VII.1942

 

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-009.jpg

 

Památník F)

Na hrázi rybníka, ANTONÍN PILAŘ, ZEMŘEL ZA VLAST 24.IV.1942

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-010.jpg

 

Památník F)

Na hrázi rybníka, MILOSLAV STANTEJSKÝ, ZEMŘEL ZA VLAST 24.IV.1942

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-011.jpg

 

 

Památník hrobodům na č.p.26 – mlýn D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák,  MLÝN Č. P. 26 BOHUMIL ŠVANDA, FRANTIŠKA PELIKÁNOVÁ, RODINA JINDŘICHA ŠVANDY, RODINA JOSEFA ŠTULÍKA, RODINA VÁCLAVA ŠTULÍKA

 http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-020.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.11 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 11 RODINA KARLA TOMKA

 http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-012.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.12 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 12 RODINA ADOLFA SÝKORY A RODINA FRANTIŠKA SÝKORY

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-013.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.13 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 13 RODINA ANTONÍNA ČECHA

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-014.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.17 D) E)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák

 

Památník hrobodům na č.p.23 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 23 RODINA ČEŇKA BUREŠE, RODINA JOSEFA BOHÁČE A RODINA BŘETISLAVA BOHÁČE

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-015.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.26 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 26 RODINA STANISLAVA HRDÉHO

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-016.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.27 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 27 RODINA MARIE DUŠKOVÉ A RODINA ANTONÍNA SKALICKÉHO

 http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-017.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.28 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 28 RODINA FRANTIŠKY LOUVAROVÉ A ALOISE MRKVIČKY

 http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-018.jpg

 

Památník hrobodům na č.p.29 D) E) F)

Autor pomníku -  Arch.Ladislav Žák DŮM Č. P. 29 RODINA MARIE KLAPKOVÉ

 http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/pardubicky-kraj/chrudim/lezaky-3711/13679_lezaky-019.jpg

 

[Mlýn s pilou] D) E)

Č.p.26, před 1714, Švandovi, Šťulíkovi, Založení: pravděpodobně r. 1651, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: posledními obyvateli byli Šťulíkovi a Švandovi . V roce 1651 byla nalezena první písemná zmínka o mlýně. Ovšem podle jiných zdrojů měl mlýn založit r. 1757 Josef Žampach. Mlýn od té doby vystřídal několik majitelů a obyvatelů. Původně byl mlýn dřevěný. V r. 1840 byl přestavěn na zděný Ignácem Vybíralem. Vedle mlýna byla roku 1842 postavena pila Jednuška. Další přestavba Ležáckého mlýna proběhla r. 1938. Přestavbu provedl nový majitel Jindřich Švanda. Stavba měla valbovou střechu. Mlýn si vyráběl elektřinu pomocí mlýnského kola a dynama. U mlýna stála také stodola.

ilustrační foto  http://www.lezaky.ic.cz/mlyn/1.jpg 

 

[Dům č.p.11]

1784, France Hraba, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Tomkovi, Konstrukce: Malý dům se sedlovou střechou. Tento dům měl asfaltovou krytinu a kryté zápraží. K domu patřila také stodola a včelíny. Byl pravděpodobně postaven ze smíšeného zdiva.

ilustrační foto http://www.lezaky.ic.cz/cp11/1.jpg 

 

[Dům č.p.12]

1784, Jiřího Boháče, Sýkorovi, Založení: po r. 1785, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Sýkorovi, Číslo parcely: 474/1, Konstrukce: Tento dům stával na cestě směrem k Dřeveši. V noci 22. května 1932 však původní dům vyhořel. Původní dům měl doškovou střechu. Později rodina Sýkorova začala přestavovat dům, avšak stál už o několik metrů dál, než dům původní. Číslo popisné však nový dům přejal. Stavba nového domu začala 11.6.1940 a byla dokončena 19.11 téhož roku. Dům měl jedno podlaží a byl to jediný cihelný dům v Ležákách. Jeho střecha byla sedlová s jednou polovalbou. Střecha byla pokryta šindelem.

http://www.lezaky.ic.cz/cp12/1.jpg

 

[Dům č.p.13]

Založení: po r. 1848, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Čechovi, Konstrukce: Dům byl ve tvaru L. V přední části tohoto domu byl postaven chlév. Dům se sedlovou střechnou a jednou polovalbou byl pravděpodobně postaven ze smíšeného zdiva. Jeho střecha byla pokryta šindelem.

http://www.lezaky.ic.cz/cp13/1.jpg http://www.lezaky.ic.cz/cp13/2.jpg

 

[Dům č.p. 23]

Založení: po r. 1848, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Boháčovi, Burešovi, Konstrukce: Tento dům, stál naproti novostavbě čp. 12. Dům, který byl postaven do tvaru U, měl stodolu a obytné prostory. Byl postaven pravděpodobně z kamene, který byl omítnutý. Střecha byla kombinací sedlové a polovalbové.

http://www.lezaky.ic.cz/cp23/1.jpg

 

[Dům č.p.26]

Založení: po r. 1848, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Hrdí, Konstrukce: Toto malé stavení stálo mezi dvěma dalšími domy. Na domě byla polovalbová střecha. Dům měl jedno podlaží a byl pravděpodobně postaven ze smíšeného zdiva.

http://www.lezaky.ic.cz/cp26/4.jpg

 

[Dům č.p.27]

Založení: po r. 1848, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Duškovi, Skalický, Konstrukce: Dům byl ve tvaru L. Jeho zadní část sloužila jako chlév. Patří k němu stodola a studna. Dům byl pravděpodobně postaven ze smíšeného zdiva a byl omítnutý. Měl sedlovou střechu.

http://www.lezaky.ic.cz/cp27/5.jpg

 

[Dům č.p.28]

Založení: po r. 1848, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Louvarovi, Mrkvičkovi, Konstrukce: Tento dům, byl velmi jednoduchý. Nejspíše byl postaven ze smíšeného zdiva a měl sedlovou střechu s jednou polovalbou. Dům měl jeden dřevěný štít.

http://www.lezaky.ic.cz/cp28/1.jpg

 

[Dům č.p.29]

Založení: po r. 1848, Vypálení: 24.6.1942, Likvidace: probíhala od 27. října 1943 do 18. prosince 1943, Obyvatelé: Klapkovi, Konstrukce: Jednoduché stavení postavené na malém prostoru. Obsahuje pouze světnici, síň a komoru. Dům byl pravděpodobně postaven z kamene, který byl omítnutý. Střecha byla sedlová s jednou polovalbou.

http://www.lezaky.ic.cz/cp29/1.jpg

 

Muzeum

 

[Strojovna]

Zbořena po restituci lomu po 1990, byla v ní ukryta vysílačka Libuše

http://www.crk.cz/PICTURES/JPG/LIBUSE14.JPG

 

Lom Hluboká

http://oidnes.cz/12/063/cl6/JW440512_Lom_Hluboka_u_Lezaku.jpg

 

 

 

Historie >>

Ráno 24. června 1942 byla osada Ležáky obklíčena příslušníky oddílu SS.

Po uzavření osady vyhnali gestapáci obyvatele z chudých domků, shromáždili muže pracující v okolních lomech a přivedli děti ze školy.

Potom byli všichni ležáčtí muži, ženy a děti odvezeni do Pardubic, matkám odejmuty děti a odvezeny do vyhlazovacích táborů.

Muži a ženy byli ještě týž den večer na pardubickém popravišti zavražděni, osada fašisty vyloupena a vypálena. Krátce na to srovnána se zemí.

Ležáky, nazývané podle potoka Ležák, byly osadou chudých kameníků a drobných chalupníků. Tvořilo ji osm domků. Kolorit ležáckého údolí dotvářel mlýn, který však patřil pod Miřetice. 15. březen 1939 den okupace českých zemí  a 27. září 1941  nástup říšského protektora R. Heydricha  - to jsou dva předstupně tragedie, nejen ležácké.

V noci na 29. prosince 1941 dopravil britský letoun Halifax s kanadskou a anglickou posádkou do protektorátu tři skupiny parašutistů: Antrophoid (Jan Kubiš a Jozef Gabčík  měli uskutečnit atentát na zastupujícího říšského protektora), Silver B (V. Škácha, J. Zemek) a Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček). Ani poslední skupina nebyla vysazena přesně dle plánu  místo u Heřmanova Městce až u Poděbrad. Valčík se po mnoha nesnázích dostává s radiostanicí Libuše do Pardubic, kde se znovu setkává s Bartošem a Potůčkem.

Obrací se na bývalého poručíka čs. armády Jindřicha Vaško, správce lomu Hluboká u Dachova, vzdáleného jen několik set metrů od Ležáků. Nájemcem lomu je František Vaško. Vysílačce, obsluhované Potůčkem, poskytli úkryt ve dvojitém stropě strojovny lomu. Od poloviny ledna 1942 začala vysílačka každou noc podávat depeše zpravodajského, vojenského i hospodářského charakteru. Dalším stanovištěm vysílačky se staly Lázně Bohdaneč a Mnětice u Pardubic. V polovině dubna 1942 se do lomu Hluboká vrátila, telegrafista Potůček se usadil u mlynáře Švandy v ležáckém mlýně. Spolupracuje i vrchní strážmistr Karel Kněz z četnické stanice ve Vrbatově Kostelci se svými podřízenými.

27. května 1942 byl v Praze Libni spáchán výsadkáři Kubišem a Gabčíkem atentát na Heydricha. 28. 5. je znovu vyhlášeno stanné právo v Praze a 29. 5. v celém protektorátu. Hitler dává K. H. Frankovi souhlas k likvidaci obce Lidice  vyvraždění mužů a odvlečení žen a dětí, k vypálení obce a jejímu srovnání se zemí. Vysílací stanice Libuše přes stoupající teror volá Londýn a podává naší vládě zprávy, většinou tragické. Vysílačka mění často svůj pobyt, nakrátko byla umístěna i ve veži Včelákovského kostela, odkud se vrací do ležáckého mlýna.

Nacisté vlákali do léčky štábního kapitána Václava Morávka. Ten se na útěku zastřelil, avšak v dokumentech, jichž se předtím zbavil, nalezli gestapáci fotografii J. Valčíka. Podle razítka na zadní straně identifikovali někdejšího číšníka pardubického hotelu Veselka. Valčíkovi se podařilo utéci na Moravu, podílí se na atentátu na Heydricha. Společně s ostatními účastníky atentátu nalezl 18. června v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze smrt. Nacisté tušili Valčíkovo spojení s ilegální vysílačkou, ale důkazy chyběly.

16. června se pražskému gestapu přihlásil Karel Čurda. Na základě jeho udání násladuje vlna zatýkání. Bartošovi spolupracovníci  manželé Krupkovi  jsou zatčeni 17. června v Polici nad Metují. Luděk Matura podniká třicetikilometrovou cestu na kole do ležáckého mlýna, aby varoval Jiřího Potůčka a pomohl odvézt vysílačku přes Mnětice do Bohdašína a Končin u Červeného Kostelce. Devatenáctiletý Jan Třísko z Vrbatova Kostelce předává varování strážmistra Kněze mlynáři Švandovi. V pátek 19. června provádějí příslušníci pardubického gestapa důkladnou kontrolu přihlášek k pobytu v Miřeticích a Louce, kam Ležáky katastrálně patřily. Navštěvují i lom Hluboká. Ráno 20. 6. byl v Pardubících zatčen majitel lomu František Vaško s manželkou.

V neděli 21.6. jsou zatčeni mlynář Jindřich Švanda a mechanik z lomu Hluboká Karel Svoboda. Na kapitána Bartoše je nastražena past. Při pronásledování ulicemi Pardubic se postřelí, krátce nato umírá.

V pondělí ráno 22. 6. se při služební pochůzce poblíž Habrovče zastřelil vrchní strážmistr Karel Kněz. Gestapo prohledává ležácký mlýn. Odjíždějí do Včelákova pro bratra mlynářovy ženy Josefa Šťulíka. Protože není doma, dávají podmínku: nepřihlásí-li se do stanovené hodiny, bude celý Včelákov srovnán se zemí. Později zatkli i Marii Šťulíkovou, rodiče Františka a Františku Pelikánovi a čtrnáctiletého Václava.

23. června  den relativního klidu. Clages získává v Praze souhlas s likvidací Ležáků

24. června je zmobilizována ochranná policie z Pardubic a četnictvo i posily z Hradce Králové, několik stovek mužů. Kolony aut se blíží k Ležákům z obou stran  od Dachova i od Dřeveše. Území obklíčili nacisté s těžkými kulomety. Na znamení Waltera Lehneho začíná útok několika stovek ozbrojenců na bezbranné Ležáky. Obyvatelé zastižení v osadě jsou spolu s dělníky z Černíkova lomu shromážděni v lomu u silnice. Pro děti do včelákovské školy a do Skutče odjíždějí policejní hlídky. Po důkladné kontrole přihlášek k pobytu jsou vyhnáni přebývající. Celkem 33 dospělých a 13 dětí je odvezeno do Pardubic. Vše cennější gestapem uloupeno, osada zapálena. Na místě osady zůstalo jen údolí plné dýmu.

Na Zámečku v Pardubicích bylo 13 dětí označeno cedulkami s osobními daty, většina oddělena od matek a odvezena do pražského Rasového a osídlovacího úřadu. Na pardubické popraviště byly odváděny nejdříve ležácké ženy, potom muži. Až do svítání jsou pak těla odvážena za ozbrojeného doprovodu do tamního krematoria. Popel je gestapem zabaven a rozmetán, jen část z něj zaměstnanci dokáží uschovat.

Oficiální zpráva tisku z 26. 6. 1942: Dne 24. června byla osada Ležáky u Louky (okres Chrudim) srovnána se zemí. Dospělí obyvatelé byli podle stanného práva zastřeleni. Obyvatelstvo přechovávalo české parašutisty, kteří měli vedoucí účast na přípravách atentátu na SS-Obergruppenführera Heydricha, a pokoušelo se je zachránit před policejním zakročením. Poslední zprávu do Londýna odesílá Potůček z úkrytu v Bohdašíně 26. června: "Ležáky u Vrbatova Kostelce, kde jsem byl se svojí stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří mi pomáhali, byli zatčeni. Příští vysílání ve 23. hodin dne 28. června." Nedošlo k němu, u obce Trnová byl zastřelen strážmistrem Půlpánem. Ke stržení trosek došlo až před vánocemi 1943.

Ležácké děti byly převezeny do Lodže. Jarmila a Marie Šťulíkovy byly uznány schopnými poněmčení a předány do německých rodin pod cizími jmény. Až po válce je přivezl zpět policejní inspektor Josef Ondráček. Ostatní děti byly pravděpodobně převezeny do Chelmna. Zde byly v létě 1942 zplynovány stovky polských dětí, 82 dětí z Lidic i 11 dětí z Ležáků.

2. července 1942 bylo popraveno na Zámečku v Pardubicích dalších 40 osob, jež pomáhali Bartošově parašutistické skupině, mezi nimi mlynář Jindřich Švanda z ležáckého mlýna se ženou i jejím bratrem, oba bratři Vaškové, Karel Svoboda a další.

Gestapácký komisař Clages byl za akci Ležáky povýšen a přeložen do Budapešti, zemřel 15. 10. 1944.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.11.2014

 

http://www.lezaky.ic.cz/mapy/1.jpg 

Osada Ležáky E)