Kód CZ: 6147

Josefov

(Ples, Josefstadt, Pless)

[Kostel sv.Jiljí] Zdroj C)

románský v Plesu, musel ustoupit stavbě pevnosti Josefov.

 

Kostel Nanebevstoupení Páně Zdroj C)

1805-10, empírový. Původně byl vojenským posádkovým kostelem. Postaven byl v empírovém slohu v letech 1805-1810 podle projektu Ing. Heinricha Hatzingera a hraběte Julia ď Andreise. Projekt byl prakticky beze změn použit i v současně budovaném kostele Vzkříšení Páně v sesterské pevnosti Terezín. Vysvěcen byl 8. září 1811. Základní kámen kostela vysvětil biskup Trauttmansdorff. Nad portálem průčelí kostela jsou na počest císaře Františka II. písmena F II MDCCCV. Stavba kostela je jednolodní, na západě mírně přechází v apsidu, s hranolovou věží na východní straně o výšce 54 metrů, která je význačným orientačním bodem. Po obvodu lodi a presbytáře jsou čtyři postranní oltáře. Kněžiště je ve tvaru půlkruhovité apsidy dlouhé 7,5 m a široké 14 m. V sakristii je cenný obraz Večeře Páně od G. Hallera z roku 1747 ze zrušeného románského kostela svatého Jiljí v Plesu, který musel ustoupit stavbě pevnosti Josefov.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Josefov_-_kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_3.JPG/800px-Josefov_-_kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_3.JPG

 

Fara

 

 

Kaple P.Marie

 

Kaple sv.Vincence

 

Vojenský hřbitov Zdroj C)

2 kilometry jihozápadně od centra pevnosti

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

U kostela, missijní 1912

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Josefov_-_kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_7.JPG/800px-Josefov_-_kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_7.JPG

 

Kašna Zdroj 4)

S fig.výzdobou od J.Malínského 1817, návrh J.Bergler

 

 

Památník padlým Rusům

1916, N.Šuškin

 

Socha Josefa II. Zdroj 4)

Socha císaře Josefa II, zakladatele Josefova, byla slavnostně odhalena v r. 1991 za účast ministra kultury Milana Uhdeho, rakouského velvyslance Karla Peterlika a dalších hostů. Krátce poté se o litinovou sochu, získanou z Židlochovic, přihlásil vlastník, obec Vojkovice. Problém nakonec vyřešil jaroměřský podnikatel Ing. Karel Dolejší (a jeho firma EIDK), který nechal na svůj náklad pořídit novou sochu z bronzu. Tu původní odlily r, 1881 v menší sérii slévárny v Blansku. 3)

Nápis na podstavci“ CÍSAŘ JOSEFII 1741 1790 zakladatel pevnosti Josefov“

http://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=00000000012b0001431802ad76b4&idx=5&filename=9757.jpg

 

Smírčí kříž Zdroj 4)

v parku T. G. Masaryka

 

Stará radnice

Č.p.48-9, patrová s balkonem

 

Nemocnice

Č.p.4, 1784

 

Dům č.p.1

Dvoupatrový se středním rizalitem a balkonem

 

Dům č.p.3

1781

 

Bývalá zbrojnice

Č.p.5, 1784 s monumentálním schodištěm a sálem

 

Nový pavilon

1787

 

Starý pavilon

Č.p.9 1781-4 s nádvorními arkádami

 

Dělostřelecká kasárna Zdroj C)

Č.p.9 1781-4 s nádvorními arkádami

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Josefstadt_ArtKas.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dvůr Králové n.L., s.o.Jaroměř

1948 část Jaroměře

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

1971 MPR

Pevnostní město založeno 1780 Josefem II. na místě střední části vsi Ples (okraje jsou zachovány jako Starý Ples a Dolní (též Vodní) Plesr.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

5809

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

3) Pavel Mertlík: Jaroměř na přelomu tisíciletí, MÚ Jaroměř, nakl. Albert Boskovice, 1999

4) Karel Pachovský, Jaroměř

 

C) cs.wikipedia.org (28.10.2017)

 

 

 

Stav: 14 - 3 - 0

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.10.2017

Předchozí editace: 3.3.2013