Kód CZ

Pohorská Ves

(Terčí Ves, Theresiendorf)

Připojené: Rapotice, Lužnice, Polžov, Kuří, Pohoří na Šumavě, Dolní Příbraní

Kostel sv.Linharta

Při opravě 2010 odstraněna věž, kostel v dezolátním stavu, bez stropů. Při opravě věž vrácena.

kostel sv. Linharta a informační centrum

 

Hřbitov

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/PohorskaVes_hrbitov.JPG/1024px-PohorskaVes_hrbitov.JPG

 

Kamenný kříž

V centru

Pohorská Ves - kříž u kostela.jpg

 

Kamenný kříž

Směrem na  Lužnici

Kříž mezi Poh. Vsí a Lužnicí

 

Kamenný kříž

Ve středu hřbitova

Poh. V. - hřbitov - kříž

 

Železný kříž

U Terčina dvora

Popis: image010

 

Památník padlým

Před školou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Pohorsk%C3%A1_Ves_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm.jpg/1280px-Pohorsk%C3%A1_Ves_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm.jpg

 

Škola

kostel sv. Linharta a informační centrum

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kaplice

1961 Okres Český Krumlov

2003 Pověřený městský úřad

 

 
Historie obce

V roce 1769 byla založena na pozemcích lužického dvora malá dřevařská víska. Zakladatel Johann Buqoy ji pojmenoval na počest své manželky, hraběnky Therese, s níž se oženil roku 1765. Zpočátku se jednalo o malé sídlo s názvem Theresiendörfl beim Luschnitzer Hof (Terčina vesnička u Lužického dvora). Původně osadu tvořily jen dva domky, další byly vybudovány až po rozmáhající se plavbě dřeva. Když panství nechalo postavit hospodu počet obyvatel se ještě zvýšil. Víska se rozvíjela i nadále, přispělo k tomu nepochybně i založení kostela a malé školy

V roce1810 tudy procestoval císař František I. , v roce 1890 se tu zastavil rakouský arcivévoda Franz Ferdinand ď Este. Počátkem 20.století stoupl počet domů na 22 a počet obyvatel na 185, převážně německé národnosti.

V roce1894 byl zřízen poštovní úřad a tři roky poté byla otevřena Raiffeisenka. Za první republiky nacházeli ve vsi obživu obchodník s dobytkem, obchodník s dřívím, čtiři hostince, kramář, pánský krejčí, obuvník, tři pekaři, výčep piva, řezník, dva obchody se smíšeným zbožím, stavitelská firma, dvě trafiky, a k tomu úvěrní ústav pro farní obec Terčí Ves

Po válce a nuceném odsunu obyvatel byla oblast osidlována ve velké míře rumunskými Slováky. Osada vzhledem k pozdnímu založení a své malé rozloze neměla zprvu obecní úřad a podléhala Lužnici. Obcí se stala až v padesátých letech 20. století, kdy byla zároveň přejmenována z Terčí na Pohorskou Ves. V roce 1981 byla obec Pohorská Ves sloučena s Benešovem nad Černou, ale  1. července 1990 se vyloučily vsi Lužnice, Pohorská Ves, a Pohoří na Šumavě a utvořily nově obec.Pohorská Ves se tak stala opět sídlem obecního úřadu

 

 

 obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1930

1950

1961

1988

1991

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

A) pohorskaves.cz

 

8 – 8 – 0

6 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2020

Předchozí editace: 27.3.2011