Kód CZ

Koclířov

(Ketzelsdorf)

Osady: Hřebeč, Česká Kamenná Horka

Kostel sv.Jakuba Staršího a sv.Filomeny  >>

Od 1350 farní, do 1805 byl ale filiální k Moravské Kamenné Horce, po té zase farní. 1770 přestavěn barokně, zařízení neorenesanční a moderní.

 

Brána na hřbitov

Neogotická, 1856, se sochami P.Marie, sv.Filomeny, sv.Jakuba st. a sv.Rocha a sv.Šebestiána

 

Kostel sv.Alfonse a P.Marie Fatimské

Klášterní, 1887, plány stavitel Schmalzhofer

 

Kolej Redemptoristů

Dnes sídlo Českomoravské Fatimy-Fatimského apoštolátu.

 

Fara >>

Přízemní budova s dvorem, 1834, kaplankou, chlévy a stodolou

 

Kaple Božího hrobu

Na konci křížové cesty, 1856, přestavbou starší stavby, patrně márnice

 

Márnice

Na hřbitově

 

Hřbitov

Za kostelem. Stará část je obklopena zdí s výklenky ve kterých jsou umístěny reliéfy náhrobků a křížové cesty končící kaplí Božího hrobu. Nová část hřbitova v horní části za kostelem je užívána v současnosti, uprostřed je kamenný kříž.

 

 

Kaplička Božího těla

U cesty od kláštera k horní části vsi, na zadní cestě

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_q/zgEhEm.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

[Kaplička]

stávala u trojičního sloupu na dnešním parkovišti u restaurace Fatima

 

 

[Kaplička]

u dnes neexistujícího statku, kde dnes stojí tři bytovky

 

Modlitebna Pravoslavné církve

Původně obytné stavení v centru obce, zrušena po 2015

 

Kaple P.Marie Nazaretské

Vedle klášterního kostela, původně márnice při domově řádových sester, vybavení z kaple kněžského semináře v Hradci Králové, dar arcibiskupa Karla Otčenáška.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_s/BJ0B9j.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie

Na bráně hřbitova

 

Socha sv.Filomeny

Na bráně hřbitova

 

Socha sv.Jakuba Většího

Na bráně hřbitova

 

Socha sv.Rocha

Na bráně hřbitova, zcizena 2002

 

Socha sv.Šebestiána

Na bráně hřbitova, zcizena 2002

 

Socha Nejsv.Trojice

U silnice před autobusovou zastávkou, 1874, restaurována 2012

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_o/4tShJI.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Nejsv.Trojice

Před letohrádkem

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_o/zJwkQT.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U silnice před bytovkou č.p.xx, 1834

 

 

Socha Krista trpícího Ecce Homo

Na dolním konci obce před č.p. …, 1864, restaurována 2013, přesunuta pod památný strom opodál

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/ir8x4C.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Ecce Homo

před č.p. 97. Po opravě přesunuta o několik metrů východněji

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_p/CWXhET.mpo?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie

U silnice na Hřebeč, restaurována 2013-14

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/7EJGmf.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Socha sv.Jana Nepomuckého]

na bočním průčelí fary ve slepém okně, dřevěná, uložena v kostele, podstavec ukraden před 2002, výmalba okna restaurována 2013

   

 

Sousoší Bičování Krista a Kristus na hoře Olivetské

Dva malované výklenky s dřevěnými sochami na západní straně kostela, malby restaurovány 2011

   

 

 

Křížová cesta  >>

Ve výklencích hřbitovní zdi

 

Kamenný kříž

U cesty od silnice ke hřbitovu, z r 1823 od Johana Hendricha z Mladějova, zrestaurován a obnoven 2010 BcA.Marek Běťák

  

 

Kamenný kříž

Na hřbitově, restaurován 2011, BcA.Marek Běťák

 

Kamenný kříž

Před domem s reliéfy světců

 

Železný kříž

U silničky k Vysokému poli, původní korpus povalen vedle, současný svařený z plechů

 

Železný kříž

V zahradě domu č.p. na dolním konci, s reliéfem

 

Železný kříž

Před č.p. 103, s reliéfem P.Marie

 

Železný kříž

Před původní usedlostí s reliéfem P.Marie

 

Železný kříž

V údolí za azylovým domem

 

Železný kříž

Nad údolím u cesty od rybníka

 

[Železný kříž]

Pod hlavní silnicí I/35, pouze korpus, 2004 ukraden celý

 

Boží muka

Sloupek v zatáčce silnice na Svitavy, u hranice katastru, 1698, od 2011 ve státním seznamu nem.kult.památek

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_q/kHTQGZ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

Vedle OÚ, původní pomník stržen a nahrazen poděkováním za osvobození

 

 

Hrob Anatolie Filipova

Na hřbitově

 

Památník biskupa Josefa Hloucha

Za klášterem

 

Minutěnka – Memoriál Fatimy

Za klášterem

 

Socha Jana Pavla II.

Za klášterem, 2011

 

Kamenná brána

Před letohrádkrm, s novodobou výplní

 

Letohrádek >>

Pod silnicí I/35, v části Spáleniště. Renesanční v podobě věže na oválném základě, ze 17.stol. mansardová střecha na praporečku 1701 nebo 1791 kdysi byl větší úhlednou stavbou1) , dnešní podoba je jednoduchá, s nevhodnou střešní nástavbou, a přístavbou rodinného domu z první poloviny 20.stol

  

 

[Rychta-Lamačův statek]

v roce 1956 vyhořely hospodářské budovy, po té budova zbytečně celá zbořena

 

Pekárna

u silnice proti škole, přestavěna na bytový dům

Popis: Popis: image037 

 

Škola

V centru obce

 

 

Kampelička

Reifaisensparkasse a četnická stanice, po 1945 mateřská škola, od 1994 obecní úřad s MŠ. 2007 přístavba jídelny a knihovny

 

[Hospoda Blödig]

Na dolním konci, poslední majitel Franz Baar, po 1945 upraveno pro jídelnu STS, 2008 zbořeno.

 

Farní - obecná škola

Před kostelem, 1806, po roce 1945 upravena pro kulturní dům, 1960 přestavěna a zvýšena, 1998 upravena pro vesnickou zástavbu a rozšířena.

 

[Hospoda Lutsch]

krátce v secesní vile v kopci proti bývalému MNV

 

[Hospoda]

v prostoru zastávky na Spáleništi (vypálena Sovětskou armádou- proto část na Spáleništi)

 

[Hospoda]

v centru obce před klášterem, v místě dnešní zahrady shořela 1945

 

[Hospoda]

na místě novostavby RD nedaleko rybníka

 

Hospoda

v dnešním č.p. 48

 

[Usedlost č.p.50]

Roubená, zbořena

 

Památný buk lesní

Na dolním konci obce

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

1850  Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad  Svitavy

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1347

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1707

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.koclirov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Embert Otmar-Ketzelsdorf Ein Wallfahrtsort  im Schönhengstgau 1984

3) E.Poche, Umělecké památky Čech (Koclířov, Hřebeč)

4) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) koclirov.cz (21.2.2012)

B) fara.webzdarma.cz (21.2,2012)

C) cs.wikipedia.org  

D) svitavskoweb.cz (21,2,2012)

 

 

Kód CZ

Hřebeč

(Schönhengst)

Kaple sv.Josefa

Neogotická z let 1869-70,obdélná, polygonálně uzavřená, s vížkou ve štítě,zařízení současné.4) nově po dokončení tunelu opravená fasáda, nad vchodem předsíně letopočet 1890

     

 

Železný kříž

Před kaplí, vročení na zadní straně Anno 1874, rozebrán a složen v jednotlivých kusech před opravenou kaplí. Stával přímo u kaple, vpravo od vchodu. Zrestaurován a sestaven 2011 BcA.Marek Běťák

   https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_q/fE2hNL.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

[Železný kříž]

Vedle restaurace u Tety

 

 

Hraniční kámen

Na bývalé zemské hranici z r.1727. 4) v soukromé zahradě

 

[Hrad]

Původně na ostrohu,zničen 1286.4) založil BorešRýzmburka, když se stal sídlem loupeživého rytíře Fridricha ze Schönburku, byl zbořen trestnou výpravou Záviše z Falkenštejna r 1286. Patrný val a základy věže.

 

Restaurace U Tety

Přízemní, původní usedlost

 

Hostinec

patrová budova v zatáčce těsně u silnice

 

 

Hájovna

Zvaná Schlossel - zámeček

 

Na ostrohu ze tří stran chráněném svahu pův.hrad zničený r. 1286.Na bývalé zemské hranici hraniční kámen  z r. 1727.4)

Kód CZ

Česká Kamenná Horka

(Böhmisch Hermsdorf)

 

67 – 62 – 3

65 – 61 - 3

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.12.2022

Předchozí editace: 21.2.2012