Kód CZ

Mělnické Vtelno

Připojené: Radouň, Vysoká Libeň

Kostel sv.Archanděla Michaela

Po 1760

 

Evangelický kostel

1786, věž 1865

 

Evangelická fara

 

Kaple

U kostela na bývalém hřbitově

 

Výklenková kaplička

V poli jižně od vsi

 

Hřbitov

Východně od vsi

 

Hřbitovní kaple

 

Hřbitov

V severní části obce

 

Kamenný kříž

Před kostelem

 

Železný kříž

Centrální na hřbitově

 

Železný kříž

U č.p.54

 

Památník padlým

Na návsi

 

Plastika

U cyklostezky na Radouň

 

Dům č.p.14

 

Dům č.p.16

 

Dům č.p.62

 

Dům č.p.81

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Mělník, s.o.Mělník

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený MěÚ a ORP Mělník

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 969

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu mělnickém, A. Podlaha, 1899

C) cs.wikipedia.org  

 

 

17 – 17 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.9.2023

Předchozí editace: 15.8.2012