Kód CZ

Most

(Brüx)

Připojené: Konobrže, Kopisty, Pařidla, Střímice, Hořany, Čepirohy, Slatinice, Komořany, Třebušice, Ervěnice, Dřínov, Rudolice, Souš, Velebudice, Skyřice, Vtelno

Kostel P.Marie

Pův.gotický vyhořel 1545, zůstala pouze věž, nově postaven JörgemMaulbronnu 1517-18, obnoven 1822, při likvidaci města přesunut na nové místo.

 

 

Zvonice

Starší přestavěna 1600-2, barokně 1738, restaurována 1927

 

Kostel sv.Ducha

Špitální, gotický, 2.pol.14.stol., obnoven 1925

 

Kostel sv.Anny

Evangelický, pozdně gotický kol.1520, vyhořel 1583, přestavěn 1610-12, zrušen 1785, evangelický od 1878

 

Klášter kapucínů

1616-27, rozšířen 1653, pozdější přestavby, arkády s dřevěnými sloupy

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Klášterní, raně barokní 1616-27

 

Kostel sv.Václava

Raně barokní, po 1650

 

Klášter minoritů

Založen 1273, znovu postaven 1724, znovu po požáru 1822, čtyřkřídlý dvoupatrový

 

Kostel sv.Františka Serafínského

Pův.raně barokní, 1639, znovu postaven 1785

 

Kostel

Piaristický, pův.pozdně gotický poč.16.stol., barokní úpravy po 1750

 

Saraská kaple

Pozdně barokní 1782, přestavěna na špýchar

 

Kaplička

Čtvercová, oltář kol.1680

 

Kaple sv.Vavřince

Za městem, barokní J.Walker 1730

 

Kaple Ecce Homo

Před býv.Jezerní branou, barokní 1741

 

Kaple

Na pravoslavném hřbitovš, byzantisující 1915

 

Děkanství

1.pol.18.stol.

 

Synagoga

1911

 

Křížová cesta

S malovanými obrazy po 1761

 

Kříž

1738

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na štítě kostela Nanebevzetí P.Marie

 

Socha sv.Ecce Homo

U kostela Nanebevzetí P.Marie 1741

 

Socha kajícníka

Na schodišti východně od kostela, M.B.Braun 1720

 

Socha kajícníka

Na schodišti východně od kostela, M.B.Braun 1720

 

Morový sloup

Se sochami sv Anny, sv.Šebestiána, sv.Rocha, sv.Anežky a sv.Rosalie od J.Petra de Toscano 1681

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na sloupu se sochami 2 světců J.A.Dietze po 1720

 

Socha P.Marie

Na sloupu 1710

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na Pražské ulici J.A.Dietz 1729

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U nemocnice 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Se sochami světce a světice 1728

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kostelem sv.Ducha, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na domě č.p.5, poč.18.stol.

 

Socha sv.Anny

Na domě č.p.5, poč.18.stol.

 

Socha anděla

1.třetina 18.stol.

 

Kříž

1738

 

Kříž

V Polní ulici 1736

 

Kašna

Polygonální, se sochou lva a městským znakem

 

Socha živlu

J.Brokof na nádvoří muzea

 

Socha živlu

J.Brokof na nádvoří muzea

 

Socha živlu

J.Brokof na nádvoří muzea

 

Socha živlu

J.Brokof na nádvoří muzea

 

Pomník J.A.Komenského

J.Palouš 1927

 

Pomník J.Heraina

Archiváře, V.Sucharda a K.Hilbert 1928

 

Památník padlým

K.Weiss 1929

 

Pomník T.G.Masaryka

 

Hrad

Pův.královský hrad založen asi v 1.pol.13.stol., zničený 1651-3 na císařův rozkaz, zachována pouze část věže, změněna v 19.stol. na rozhlednu.

 

Rozhledna

Na místě hradu

 

Chudobinec

Při kostele, barokní před 1750, patrový

 

Dům č.p.157

1720-30

 

Dům č.p.176

V jádru 15.stol, přestavěn po 1550

 

Dům č.p.226

Gotický přestavěn před 1600, průčelí 18.stol.

 

Dům č.p.186

Historicky cenný

 

Dům č.p.187

Historicky cenný

 

Dům č.p.270

Historicky cenný

 

Dům č.p.274

Historicky cenný

 

Městské divadlo

1911

 

Škola

1894

 

Škola

1895

 

Škola

1911

 

Gymnásium

Arch.Moravec 1922

 

Státní škola

Na Sarase A.Mezera 1936

 

Okresní nemocnice

1900

 

Chudobinec

1909

 

Sirotčinec

1910

 

Pošta

1914

 

Dům horníků

1924, sochařská výzdoba J.Paukert 1925

 

Krematorium

A.Stivil 1924

 

Přehrada

1911-14

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Most

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 1253 povýšena osada na město.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

27.239 66% N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.4.2013