Kód CZ

Bělá nad Svitavou

(Německá Bělá, Deutsch Biela)

Kostel Všech Svatých >>

1756, se sochou P.Marie ve štítě z pol.18.stol., pův.snad románský, dvojvěží 1767

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kostol_V%C5%A1etk%C3%BDch_sv%C3%A4t%C3%BDch_-_B%C4%9Bl%C3%A1_nad_Svitavou.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/5OPMxS.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara >>

Při silnici, patrová obdélná stavba s vysokou valbovou střechou, obnovena 1720, kulturní památka

 

 

Hřbitov

V dolní části obce, původní kolem kostela zrušen

Bělá nad Svitavou, hřbitov (3) .jpg

 

Socha P.Marie

Mezi věžemi kostela, 18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého s andílky

1767 (8), za kostelem

 

 

Socha P.Marie

před kostelem, 1895

  

 

Kamenný kříž

1840, před kostelem

 

Kamenný kříž

U č.p.16

image038.jpg

 

Železný kříž

S litinovým soklem, za bývalým zámečkem u č.p.50

 

Železný kříž

s kamenným podstavcem mezi Bělou nad Svitavou a Březovou nad Svitavou, uprostřed polí při polní cestě se dvěma lipami s nápisem na kameni : Gewiedmet / von / Johann u. Katharina / Blaschka / No 25 D. Bielau / 1891

 

Dřevéný kříž

V horní části středu obce

 

Památník obětem

Za kostelem

http://www.obec-bela.cz/002/obr/pomnik-pod-lipami.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_S/vKVBxHM.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hrob vojína Ivana Banděrova A) >>

Ivan Banděrev byl jeden z pětičlenné skupiny paravýsadku vedené Janem Mayerem, která měla být vysazena koncem války(v noci z 25. na 26. dubna 1945) do prostor obcí Jevíčko, Usobrno, Opatovice a Březinky. Omylem však došlo k vysazení celé skupiny poblíž vesnic Banín, Bělá nad Svitavou a Březová nad Svitavou. Hned při seskoku došlo k přepadnutí a obklíčení.

Vojín Ivan Banděrev si při seskoku zlomil stehenní kost a navíc byl i postřelen. Podle svědků byl tento parašutista objeven příslušníky Volkssturmu, kteří ho lopatou ubili k smrti a potom zakopali. Jeho tělo se našlo v katastru obce Bělá nad Svitavou na okraji lesa zvaného" Vendelín".

V roce 1947 byl hrob exhumován na základě povolení ONV Polička za přítomnosti státního obvodního lékaře MUDr. Josefa Lopoura, finanční náklady hradil MNV Bělá nad Svitavou.

Ostatky vojína byly 28. října 1947 převezeny na místní hřbitov. Obecní úřad hrob mladého parašutisty, který zemřel 13 dnů před koncem války, udržuje.

Bělá nad Svitavou, hrob I. Banděreva.jpg

 

Hromadný židovský hrob A)

Hromadný hrob s obrubníken ve tvaru šesticípé hvězdy, ve kterém jsou pohřbeni židovští vězni bývalé pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Brněnci zřízené u zbrojní firmy svitavského rodáka Oskara Schindlera, nám opět připomíná hrůzy 2. světové války. 42 židovských vězňů umrzlo při transportu z Polska do "Schindlerova tábora".

http://www.obec-bela.cz/002/obr/hrob-zidu.jpg

 

[Zámeček] >>

Jednopatrová barokní budova v areálu dvora z 50.let 18.století, nechal postavit tehdejší majitel panství František Desfours-Walderode. Pozdější držitel Emanuel z Bartenštejna dal po roce 1809 zámek a interiéry opravit a přebudovat. Po dalších změnách majitelů koupila bělský velkostatek roku 1883 správa císařského panství a Bělá byla připojena k velkostatku Bystré. Tehdy se zámek změnil v obydlí úředníků spravujících přilehlý dvůr. Po roce 1918 přešel jako Habsburský majetek československému státu, při tom byla budova zmodernizována a ztratila svůj původní barokní charakter. V roce 1952 zámek a přilehlé budovy vyhořely, zříceniny byly odstraněny a místo je prázdné. Stával proti kostelu v areálu dvora. V roce 2007-9 byly zbořeny zbývající hospodářské budovy a na místě postaveny utilitární nevzhledné bytové domy se sociálním bydlením.

 

 

[Pivovar]

Součást velkostatku kolem zámečku

http://www.zwittau.de/orte/bielau/deutsch-bielau/bilder/Deutsch-Bielau-15.jpg

 

Škola >>

Patrová, vedle kostela 1886

Bělá nad Svitavou, bývalá škola.jpg

 

Dům č.p.13

Původně velká usedlost, byla tu umístěna 2.třída staré školy

http://www.obec-bela.cz/002/files/image/historie/image010.jpg

 

Chalupa č.p.16

 

Chalupa č.p.20

 

Chalupa č.p.28

V dolní části obce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/B%C4%9Bl%C3%A1_nad_Svitavou%2C_%C4%8D._p._28.jpg/1024px-B%C4%9Bl%C3%A1_nad_Svitavou%2C_%C4%8D._p._28.jpg

 

Chalupa č.p.43

 

Chalupa č.p.44

Bělá nad Svitavou, č.  str.  44.jpg

 

Usedlost č.p.57

 

Chalupa č.p.68

 

Chalupa č.p.69

 

Chalupa č.p.95

S roubenou stodolou

 

 

Dům č.p.101

1868 datace na prkně pod kabřincem roubeného výměnku

 

Chalupa č.p.116

Bělá nad Svitavou, č.  str.  116.jpg

 

Chalupa č.p.137

 

Chalupa č.p.144

V dolní části obce

 

Chalupa č.p.145

 

Chalupa č.p.164

 

Dům č.p.190

S patrně barokními interiéry

 

Chalupa B)

Nad hřbitovem

 

Chalupa B)

Pod centrem, roubený výměnek

 

Čertovy díry

Opuková skalní stěna, puklinové jeskyně v údolí Bělského potoka, až 80 metrů pod úrovní povrchu, výskyt 13 druhů netopýrů (východní, severní, brvitý...)

 

Zpět na okres

Panství Svojanov

1570 Panství Bystré

17.stol. Statek Německá Bělá

1850 Okres Litomyšl

1855  Politický a soudní okres Polička

29.9.1938 Landrát Svitavy

1945 Okres Polička

1949 Okres Svitavy

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

Připojeno Lavičné

 

Znak obce Bělá nad Svitavou

Historie obce >>

Název obce charakterizuje vodní tok-čistou vodu, první zmínky z roku 1502

 

Rok

obyv.

domů

1676

275

 

1842

860

144

1880

1160 (14Č)

163

1910

1259

169

1921

1098 (108Č)

177

1927

1098 N 

 

1930

1159 (312Č)

207 

1939

1040

225

1945

897

225

1947

653

 

1961

 

 

1970

 

 

1994

500

179

2003

477

 

2004

481

194

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Místopis okresu Svitavy, Jaroslav Glosser ml., 1982

3) Hrady, zámky a tvrze v Č., na M. a ve S. VI, Východní Čechy, 1989

4) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

5) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) obec-bela.cz (2.9.2013)

B) maps.google.cz (2.9.2013)

C) cs.wikipedia.org  

 

35 – 35 – 0

26 – 24 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.7.2020

Předchozí editace: 2.9.2013