Kód CZ

Bystré

Připojeny: Hamry

Kostel sv.Jana Křtitele a P.Marie Karmelské >>

Připomínaný 1350, 1722 barokně přestavěn, malby J.Rotter

Bystré (SY), kostel z boku.jpg

 

Fara

Raně barokní 1692.

Bystré (SY), fara.jpg

 

[Kaple sv.Jeronýma]

Na jejím místě postavena škola, 1767

 

Hřbitov

 

Socha P.Marie Bolestné

1725, J.Pacáka, pův.při cestě od radnice k zámku, přemístěna před kostel, na jejím pův.místě obchodní středisko

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_v_Bystr%C3%A9m.jpg/1280px-N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_v_Bystr%C3%A9m.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_v_Bystr%C3%A9m.jpg/1280px-N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_v_Bystr%C3%A9m.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U kostela, litinová

Bystré (SY), Jan Nepomucký.jpg Bystré (SY), Jan Nepomucký.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1713, u mostu pod náměstím, J.Kondrych

sv. Jan Nepomucký sv. Jan Nepomucký

 

Socha sv.Václava

1888, u mostu pod náměstím, F.Metyš (?) J.Kondrych (?), sokl 1713

 sv. Václav

 

Socha sv.Šebestiána

1714, pův.při silnici k zámku proti soše sv.Prokopa ve výklenku zdi, přesunuta ke kostelu , J.Kondrich

Bystré (SY), svatý Šebestián.jpg Bystré (SY), svatý Šebestián.jpg

 

Socha sv.Prokopa

1714, při silnici k Hartmanicím, J.Kondrich

sv. Prokop sv. Prokop

 

Reliéf P.Marie

Na farní škole, asi 1950 sejmut z fasády a uložen v kostele, barokní Vrácen

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Reli%C3%A9f_Panny_Marie_v_Bystr%C3%A9m.jpg/1280px-Reli%C3%A9f_Panny_Marie_v_Bystr%C3%A9m.jpg

 

Kamenný kříž

U silnice na Nedvězí

 

Železný kříž

Litinový, v centrální části hřbitova

 
Železný kříž

U kostela, misijní 1925

 
Železný kříž

U kostela

 

Boží muka – morový sloup Zdroj B)

občané na odvrácení morové epidemie zakoupili  r. 1695. z litomyšlského kamenosochařství morový sloup. Jelikož se občané nedohodli na jeho umístění na náměstí před radnicí, byl sloup postaven na návrší u ulice Zlatá voda

http://bystre.unas.cz/files/images/muka.jpg

 

Památník obětem I.sv.války Zdroj G)

PAMÁTCE / PADLÝCH RODÁKŮ / 1914 - 1918

PREJSLER FRANTIŠEK, DYNTAR PAVEL, FIŠER FRANTIŠEK, HEJZLAR ADOLF, HEJZLAR VÁCLAV, HRADECKÝ LADISLAV, JANKO JOSEF, MECNAR EMANUEL / VERNER JOSEF, MELICHAR FRANTIŠEK, POUL ADOLF, PTÁČEK JAROSLAV, REMEŠ EMIL, REMEŠ JAROSLAV, ŠINTÁK JOSEF, VONDRÁČEK ADOLF

Poznámka: pod Preisler a Verner je odtesána řádka textu, pravděpodobně "legionář"; v databázi legionářů jejich jména nenalezena

http://www.vets.cz/vpm/foto/mista/normal/ceska-republika/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/bystre-2773/7967_07-1102-041-bystre-rk.jpg

 

Památník obětem II.sv.války Zdroj B)

Bystré (SY), pomník II. sv. válka.jpg

 

Erb Kateřiny z Martinic

S letopočtem 1692 na portále fary

http://bystre.unas.cz/files/images/erb.jpg

 

Památník Zdroj B)

Za kostelem

http://bystre.unas.cz/files/images/1sv.jpg

 

Pamětní deska Zdroj B)

Na faře, ThDr.PhDr.Eduardu Brojovi, farář v Bystrém 1959-1989

http://bystre.unas.cz/files/images/pamet.jpg

 

Pamětní deska Zdroj B)

Na pobyt Terezy Novákové a Jaroslava Vrchlického

http://bystre.unas.cz/files/images/pdeska-vrchlicky.jpg

 

Pamětní deska Zdroj B)

Josefa V.Kryšpína, učitele

http://bystre.unas.cz/files/images/pepa.jpg

 

Radnice

1560, přestavěna barokně 1717-1719. rychtářské právo z r.1641

 

Zámek >>

Trojkřídlý renesanční 1586-90 Jan Bezdružický z Kolovrat. Dokončen 1655 a v 18.stol. barokně upraven. Zemědělská škola, ústav pro mentálně postižené, ve 2.pol.20.stol.několikrát vyhořel

http://www.bystre.cz/images/phocagallery/Mesto/thumbs/phoca_thumb_l_zamek.jpg

Farní škola Zdroj A)

Č.p.59, s reliéfem P.Marie (uložen v kostele), na jejím místě pův.kaple sv.Jeronýma

http://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=21518&photoType=1  Bystré (SY), ZUŠ.jpg

 

Sokolovna

Projekt ing. arch. Jan Drůbek, 1932-4, projektovaná rovná střecha odmítnuta

http://www.bystre.cz/images/phocagallery/Mesto/thumbs/phoca_thumb_l_fotky%20485%20sokolovna.jpg

 

Škola Zdroj B)

Měšťanská škola byla povolena výnosem zemské školní rady ze dne 4. července 1903, otevřena byla 16. září 1903 slavnostní bohoslužbou. Iniciátorem stavby nové školní budovy (stávající hlavní školní budova) se stal tehdejší bysterský purkmistr, poslanec sněmu Království českého, Hynek Macků, který koupil statek č. 24, nechal jej zbořit a pozemek věnoval ke stavbě školy. Se stavbou budovy se začalo v polovině září roku 1903. Podle úsudků znalců byla postavena důkladně a levně (přes 100 tis. K). Dne 18. listopadu 1904 proběhla kolaudace a o dva dny později  byla uspořádána hudební beseda a večer věneček. V roce 1910 Antonín Pruška vyhotovil a škole věnoval pamětní desku. Deska byla umístěna při vstupu do budovy v levém výklenku ve vestibulu. V r. 1946-47 byla zahájena rozsáhlá generální oprava  školní budovy s přispěním státních finančních prostředků. Stopy na budově školy, které po sobě zanechalo více jak čtyřicetileté užívání a válka, bylo nutností  co nejrychleji odstranit. Učitelé i místní občané se pustili s velkou chutí do práce. Byly vyměněny staré podlahy a okna, provedena oprava fasády a její nátěr, opraveny byly parapety, římsy, žlaby, krytina, schody na dvůr. Postupně se vymalovala celá škola a opravily se lavice a stoly. V červnu 1962 bylo definitivně rozhodnuto o přístavbě školy v zahradě za hlavní školní budovou. Kolaudace nové stavby proběhla 31.7. 1963. V letech 1969-1970 probíhá generální oprava školní budovy (výměna střešní krytiny, klampířské práce, nové omítky hlavní budovy). V červenci 1972 byla zahájena nástavba pavilonu školy.

http://www.zivefirmy.cz/media/fotos/268768/zs-bystre_max25291.jpg

 

Vápenka

http://muzeum.mineral.cz/img/vapenictvi/ceske-a-moravske-vapenky/bystre-vapenka-1958.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Bystre_SY_CZ_old_lime_kiln.jpg/800px-Bystre_SY_CZ_old_lime_kiln.jpg

 

Panský pivovar  >> Zdroj B)

Obnoven 1871, provoz ukončen 1927, pod zámeckým rybníkem

http://www.pivovary.info/gallery/gal241_obr1273145661_84.jpg

 

Panský mlýn Zdroj B)

Vyhořel 1871, pod zámeckým rybníkem

 

Krejčův mlýn Zdroj E)

Č.p.283, s pilou, zbořenou kol 1922

 

Valachův mlýn Zdroj E)

Č.p.193, Peterův (Petermühle)

 

Panský dům Zdroj A)

čp.54 (84) –Hotel Bystré, po 1750

http://www.hotel-bystre.cz/wp-content/uploads/2012/03/hotel-bystr%C3%A9.jpg Bystré (SY), Panský dům.jpg

 

[Dům č.p.22]

Pol.19.stol. empírový, zbořen na jeho místě panelový dům

 

Dům č.p.25

Bystré (SY), lékárna.jpg

 

Dům č.p.27

Bystré (SY), náměstí Na Podkově 27-28.jpg

 

Dům č.p.28

Bystré (SY), náměstí Na Podkově 27-28.jpg

 

Dům č.p.32

 

Měšťanský dům č.p.40

Konec 18.stol.

Bystré (SY), náměstí Na Podkově 40.jpg

 

Dům č.p.61

Bystré (SY), náměstí Na Podkově 61-62.jpg

 

Měšťanský dům č.p.76

(pův.č.p.1) Poč.19.stol.

 

Dům č.p.78

 

Dům č.p.137

Roubený, upraven jako minimuzeum Brtounova chalupa.

Jedno z nejstarších dřevěných stavení Na Podměstí č. 137 s letopočtem 1723, od roku 1772 obývané Brtounovým rodem. Jan Brtoun, účastník revolučních událostí roku 1848 a přítel kominíka Vincence Federsela-Vedřela (1812-1895), očekával od císařem vyhlášené konstituce "ráj na zemi". Píše o něm Teréza Nováková (1853-1912) v románu Na Librově gruntě. Na římse je vyryt kroužek o průměru 11 cm, což prý značilo velikost bochánku chleba v roce 1811. V současné době Minimuzeum s expozicí ruční obuvnické výroby.

Stavení č. 137 ve Vedřelově ulici patří v Bystrém mezi nejstarší dochovaná obydlí. Údaje sahají až k roku 1723, kdy na obecním místě postavil Jiřík Michl chalupu. Byl majitelem do roku 1765. Toho roku dostal chalupu zeť Jan Šenk za 10 kop.

Nejznámějším majitelem chalupy byl v letech 1848 - 1868 Jan Brtoun se svou ženou Annou. Brtoun byl vlastencem, propagátorem myšlenek Karla Havlíčka Borovského, jedna z postav románu Terézy Novákové Na Librově gruntě.

Josef Václav Kryšpín, který byl v Bystrém informátorem a průvodcem Terézy Novákové, chalupu popsal takto: „Číslo 137 jest dřevěná chalupa z roku 1723, v hlavní části beze změny od roku stavby zachovaná a s lomenicí podle náčrtu zdobenou, ve světnici strop povalový svrchu mazanicí naplněný, neobílený, uvnitř světnice přepažený tzv. barákem, nad přepažení prkennou stěnou rohatiny, police /římsa/."

Také Teréza Nováková se ve svém románu vzhledem chalupy zabývá:

„ …Jedna z nejmenších chalup byla na kukle, okřídlí i prostředních prknech lomenice černě pomalovaná, lišty spojovací měly puntičkované mřížkování, na prknech silným štětcem poznamenaná čísla činící dohromady letopočet 1723.

Ale ještě bohatěji ozdobil před stem a dvaceti čtyřmi roky rozmarný tesař kuklu: na jedné straně do sebe se pletly rozličné květy, na druhé straně mezi dvěma květináči o bok si opírala ruce panenka v živůtku se šněrováním. Brtounovi drželi stavení již nespočetná léta, ale to již přece nevěděli, zda ta panenka bývala odznakem krejčovského řemesla či jen tak pro žert a ozdobu namalována …"

Brtounova chalupa dnes slouží jako minimuzeum - expozice lidového umění a ševcovského řemesla, které bylo v 19. stol nejrozšířenějším řemeslem v Bystrém. Součástí expozice je také obraz venezuelské malířky Maicy Gonzales, která jej věnovala městu v roce 2004.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QJ_L/4kIY4.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Anglický park

U zámku 

17

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

mini

Historie obce

1368 povýšení na město. MPZ. Patrová zástavba kolem náměstí, několik domů z 2.pol.18.stol.

Město Bystré leží v nadmořské výšce kolem 600 m. Jádro města zaujímá protáhlou terénní vlnu mezi dvěma potoky. Západně od města se krajina zvedá do výrazného hřbetu tvořícího rozvodí Svratky a Křetínky a přesahujícího 700 m nad mořem.O počátku Bystrého není určitých zpráv, ale vzhledem k tomu, že leží na staré zemské cestě z Čech do Moravy lze usuzovat, že náleží k osadám prastarým. Podle dochovaných zápisů Pešiny z Čechorodu Prodromus Moravographiae, byla u Bystrého v roce 1012 svedena bitva mezi Čechy a Poláky a to na místě, kterému říkáme U Kostelíčka.

Čechové byli v této bitvě poraženi, Bystré pobořeno a spáleno. Znovu postaveno bylo na novém, nynějším místě. Kronikář Václav Hájek z Libočan vzpomíná Bystré u roku 1098 a František Palacký má o Bystrém zmínku u roku 1108 v časopise „Památky archeologické".Někdy kolem roku 1097  za vlády Břetislava II. přijíždí do  zdejšího kraje knížecí lovčí Beneš Mokošínský z Mokošína, trhová ves uprostřed lesů se mu zalíbí a proto požádá knížete Břetislava II. o svolení se zde usadit. Kníže mu vyhověl a nad krajem mu svěřil dědičnou vládu. Beneš Mokošínský osadu rozšířil a předurčil její nynější vzhled. Na náměstí, kterému dal tvar podkovy, se konaly trhy, stále zde kaple, škola, obecní dům a hospoda. Mokošínští vládli v Bystrém až do roku 1213.V těch dobách podléhalo bysterské panství pod panství svojanovské, kde na hradě vládl Záviš z Falkenštejna.

Po jeho smrti se Bystré stalo majetkem královské koruny.Zcela nezpochybnitelná je písemná zmínka o Bystrém u roku 1349 v zachovalé listině pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic v níž se žádá papež Kliment VI. o postoupení bysterské farnosti litomyšlské diecézi.V dobách Otce vlasti - Karla IV. patří Bystré pod vládu královského purkrabí Michálka z Vlašimě, který sídlí na hradě Svojanov. V té době bylo také Bystré povýšeno na město a nadáno městským znakem, který zobrazuje statného lovce při zápase s medvědem. Po úmrtí Michálka z Vlašimi byl Svojanov i Bystré dáno do opatrování panu Oldřichu z Boskovic. Za jeho vlády, roku 1457, byla nákladem bysterských občanů postavena nová školní budova, která však příslušela ke kostelu. Po smrti Oldřichově zdědili panství jeho synové Ješek a Jindřich Svojanovští z Boskovic. Roku 1507 vymohl syn Ješka Svojanovského na králi potvrzení výsad mýtních a celních a následně prodal celé panství svému strýci Ladislavu z Boskovic.

V roce 1512 přešlo svojanovské panství na Mikuláše Trčku z Lípy a roku 1547 potom do majetku pánů Žehušických z Nestajova. Jeho synové Jan a Hertvík po smrti své matky si panství rozdělili. Hertvík dostal hrad Svojanov s dílem limberským a Jan si ponechal část bysterskou s vesnicemi Korouhev, Jedlová, Hartmanice, Hlásnice, Trpín, Předměstí, Kněževes, Lhotu, Studenec, Hutě, Vítějeves, Bělou, Půlpecen, Brněnec, Chrastavec a platy obilní zvané „poškvrny" v dalších deseti obcí

 

 

www.bystre.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) bystre.cz (3.9.2013)

B) bystre.unas.cz (3.9.2013)

C) cs.wikipedia.org  

D) pivovary.info (3.9.2013)

E) vodnimlyny.cz (3.9.2013)

F) krasnecesko.cz (6.9.2013)

G) vets.cz (3.9.2013)

 

45 – 43 - 3

40 – 31 - 3

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.10.2020

Předchozí editace: 3.9.2013