Kód CZ

Jedlová

(Schönbrunn)

Osada: Balda

Kostel Navštívení P.Marie Zdroj 2)

Raně gotický, konec 13.stol.sakristie přestavěna 1833-8

 

Zvonice

Na hřbitově, 17.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/aN8WFN.mpo?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov Zdroj 2)

Kolem farního kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_Q/RSGCk.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

U kaple sv.Anny

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_N/21XBM0.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

U hřbitova, 18.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/UIpNuo.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple Nejsv.Trojice Zdroj 2)

18.stol. 

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/ydoNup.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple

U č.p.68

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/OeYGX7.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple sv.Anny Zdroj 2)

Poč. 19.stol. 

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_N/uVABLB.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple Ecce Homo

Při cestě k Bystrému se sochou z roku 1714

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_O/GZXD7A.jpeg?fl=rot,90,0|res,667,500,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_O/GZXD7A.jpeg?fl=rot,90,0|res,667,500,1

 

Kaplička

Dřevěná v dolní části obce

Dolní Jedlová - kaplička.jpg

 

Fara

Poč.19.stol. patrová s pravoúhlým portálem

 Jedlová - dům čp.  1.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

před kostelem, empírový 1821 s reliéfem Umučení , P.Marie, sv.Floriána a sv.Josefa, misie 1904

Jedlová - kříž.jpg

 

Kamenný kříž

Vedle hřbitova, 1896, misie 1914, D.Krejčí, Polička

Boží muka

Při cestě ke Stašovu, 18.stol.

 

Smírčí kříž >> Zdroj 2)

U silnice k Poličce

http://www.kraj.iipardubice.cz/img/smirci_kriz_u_jedlove.jpg

 

Kampelička a pošta

Nedaleko kostela

 

 

Škola

Přestavěna na byty

 

 

Kampelička

 

Hostinec

Tochacek s obchodem

 

Hostinec

J.Schauer

 

Mlýn č.p. 169  Zdroj D)

Na dolním konci

http://vodnimlyny.cz/data/uploaded/images/mills/1425/8173.JPG

 

Mlýn č.p.137 Zdroj D)

Na dolním konci

 

Dům

S byty továrny Seiden

 

Chalupa č.p.61

 

Dům č.p.124

Dolní Jedlová - čp. 124.jpg

 

Dům č.p.133

Dolní Jedlová - dům čp.  133.jpg

 

Chalupa č.p.155

Roubené stavení

https://www.jedlova.com/image.php?nid=6793&oid=1090613&width=800

 

Chalupa č.p.172

Roubená

Dolní Jedlová - dům čp. 172.jpg

 

Chalupa č.p.198

Roubené stavení

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/PCtcBk.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Chalupa

Roubené stavení

https://www.jedlova.com/image.php?nid=6793&oid=7190102&width=800

 

Chalupa

Roubené stavení

https://www.jedlova.com/image.php?nid=6793&oid=7190107&width=800

 

Chalupa

Roubené stavení

http://www.jedlova.com/image.php?nid=6793&oid=1090602&width=520&height=346

 

Památná lípa

V roce 1995 výška 30,5m, šířka koruny 25m, obvod kmene 490cm, výška koruny 26,5m, stáří 200 let

Lípa v Jedlové (1) .jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Jedlová

Historie obce

 Obec Jedlová vznikla ze tří místních částí,které navzájem splynuly.Jméno obec dostala podle ztepilých jedlí,které obec obklopovaly.Rozkládá se v délce 6 km podél Zlatého potoka,jihovýchodně od Poličky s nadmořskou výškou 599 m n.m.,o rozloze 2 304 ha.

 

Obec byla založena za vlády krále Přemysla Otakara II.(1253-1278) jako pohraniční ves na českomoravském pomezí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1931 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.jedlova.com

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

3) Místopis okresu Svitavy, Jaroslav Glosser ml, 1982

4) Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI, Východní Čechy, 1989

5) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 (Jedlová)

 

A) jedlova.com (3.9.2013)

B)

C) cs.wikipedia.org  

D) vodnimlyny.cz (3.9.2013)

 

 

Kód CZ

Balda

(Goldbrunn)

Kaple P.Marie Sněžné Zdroj 2)

Barokní, 1747-8

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Balda_-_poutn%C3%AD_kaple_Panny_Marie_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9.jpg/1280px-Balda_-_poutn%C3%AD_kaple_Panny_Marie_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120399/img/79/1260x1200_SaEgdR.jpg?fl=res,667,500,1

 

Kaple

V lese, u cesty k Pomezí

 

Kamenný kříž

Před kaplí, 1884

 

Železný kříž

Proti kapli v lese u cesty na Pomezí, 192?

 

Kašna

Moderní, betonová v místě zámku proti kapli

 https://www.jedlova.com/image.php?nid=6793&oid=1090611&width=800

 

Studánka

Nebo spíše studna, přes cestu u kaple k Pomezí

 

Altán s pramenem

vedle kaple pod svahem

 

[Zámek-lázně] Zdroj 2)

patrová budova s mansardovou střechou, zbořena 1947

 

 

[Lázně]

U pramene

 

[Lázně]

 

[Vila Klára]

 

[Vila Karolína]

 

[Vila Angela]

 

Založení lázní Balda 1740

46 – 45 - 0

38 – 32 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.10.2020

Předchozí editace: 3.9.2013