Kód CZ

Pomezí

 (Limberk, Laubendorf)

Kostel sv.Jiří Mučedníka Zdroj 2)

Pův.gotický, současný po barokní přestavbě koncem 17.stol.

První písemná zmínka o kostele se datuje dnem 3.12.1349, kde je uváděn v seznamu kostelů patřící pod litomyšlskou diecezi Je připomínám jako kostel farní a někdy v té době byl také v gotickém slohu zbudován. V roce 1727 prošel kostel sv.Jiří přestavbou - vystavěn do tvaru kříže v barokním stylu

 

Fara

Vedle kostela

 

 

Kostnice Zdroj 2)

na hřbitově, 19.stol. s výmalbou interiéru.

z 19. století postavená v secesním stylu. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu s dveřním otvorem v severní zdi. Kostnice je zakomponována do jižní zdi hřbitova.  Interiér je vyzdoben dekorativními malbami. Klenbě vévodí centrální motiv – kryptogram jména Panny Marie.

 

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Kaplička P.Marie Zdroj 2)

Nedaleko rybníka, V srpnu 1924 vyhořela usedlost v blízkosti kaple. Požár poškodil kapli a v po 1930 byla opravena. Vysvěcena byla 12.9.1937.

 

Kaplička Zdroj 2)

V horní části obce

 

Kaplička

V horní části obce, se sochou Nejsv.Trojice

 

Socha Nejsv.Trojice

Nedaleko rychty, uvnitř kapličky 1717, polychromovaná

 3v4o4496-- 

 

Socha Anděla

Na hřbitovní bráně, 1870

 

Socha Anděla

Na hřbitovní bráně, 1870

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před domem

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před domem č.p.229

 

Socha Krista

Před domem

 img_7858-

 

Sloup Nejsv.Trojice

Před domem, 1837

 

 

Reliéf sv.Judy Tadeáše

Ve výklenku pod kostnicí

 

 

Železný kříž

Před domem

 3v4o4564

 

Železný kříž

Před domem , u křižovatky k Poličce, 1905

 

Železný kříž

Před domem

 

Železný kříž

Při silnici na Květnou

 p4093800-

 

Železný kříž

V zahradě za domem, 1889

 

Železný kříž

V poli na Jedlovou, uražený kříž, 188?

 

 

Železný kříž

V poli na Jedlovou

3v4o4782-

 

Železný kříž

Litinový, v centrální části hřbitova

 

Erb

Nad hlavním vjezdem do tvrze

 

Památník padlým

Před kostelem

 

Reliéf plemenného chovu

Plemenný chov skotu, na tvrzi

 

Tvrz >> Zdroj 2)

Dnes sýpka součást JZD, V dolní části obce směrem na Poličku, založena patrně až v 16.stol., na bráně datace 1692, barbarsky zbořena 2009

 

 

 

Škola Zdroj 2)

V horní části pod kostelem

 3v4o4486

 

Škola

U hráze bývalého rybníka, kol.1930

 

Skladiště

U dráhy Svitavy Polička, při silnici na Květnou

 

[Cihelna]

Ruční

 

Rychta č.p.1

Ve středu obce, zcela přestavěna

 

 

Usedlost č.p.9

 

Vila Glaser č.p.29

V horní části obce

 

 

Chalupa č.p.44

 

Usedlost č.p.60

1890

 

 

Usedlost č.p.99

 

[Chalupa č.p.107]

1849, rozbořena 2017

 

Usedlost č.p.127

 

Usedlost č.p.128

 

Chalupa č.p.130

 

Usedlost č.p.150

 

Chalupa č.p.177

 

Usedlost č.p.198

 

Usedlost č.p.199

 

Chalupa č.p.232

 

Usedlost č.p.256

 

Usedlost č.p.228

U odbočky na Květnou

 

Usedlost č.p.229

Pod farou, secesní vrata

 

Usedlost č.p.230

Vedle fary

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

Znak obce Pomezí

 

Historie obce

Na východ od Poličky, existovala již ve 13.stol. původní název Limberk do 1945.

Historie obce Pomezí se začala psát před staletími a její vznik je zřejmě těstě spjat se založením města Poličky. Lokátor a zakladatel Poličky Konrád z Leevendorfu zřejmě dle dochovaných historických materiálů nezakládal jen Poličku ale i okolní obce.

 

Obec Pomezí /v době vzniku Leevendorf/ dostala svůj název po svém lokátorovi . Zde obdržel rychtu se šenkem. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 13. století. Podruhé se o obci dovídáme v souvislosti se vznikem litomyšlské diecéze, kde je jmenován kostel v Laubendorfu, to se psal rok 1349. Zřejmě také k tomuto datu patří vybudování kostela v gotickém slohu. Historie kostela sv. Jiří je dlouhá a zajímavá. Svoji současnou podobu kostel získal v roce 1727. Během svého vývoje obec náležela k svojanovskému a bysterskému panství. V roce 1578 bylo v obci vybudováno sídlo, které nechal postavit bratr Jana Bezdružického Zdislav Abdon. Tady již nalezneme nový název obce Limberk.

 

V roce 1712 se datují první zmínky o vzniku školy, která ještě neměla svoji budovu. Teprve v letech 1874-1875 byla vybudována budova školy. Vyučování bylo německé. První česká menšinová škola byla otevřena až v roce 1921 v provizorních prostorách. Nové budovy se česká menšinová škola dočkala v roce 1938. Po druhé světové válce byly obě budovy opraveny a poslední rekonstrukcí prošly v posledním desetiletí dvacátého století. Složitá situace se zásobováním vodou byla vyřešena v roce 1928-1929, kdy byl uveden do provozu nově vybudovaný vodovod.

 

Elektrifikace obce byla vyřešena v roce 1948. Důležité rozhodnutí přišlo v roce 1950, kdy byl obci přidělen současný název – Pomezí. Poválečná historie obce je již poměrně dobře zmapována a zaznamenána. Obec procházela a neustále prochází svým vývojem. Největší rozmach začala obec prožívat v 70. letech. Byly vybudovány dva pavilony mateřské školy, postaveny dvě samoobsluhy, zrekonstruován kulturní dům a provedena celková rekonstrukce budovy čp. 4, kde mají své zázemí poštovní úřad, obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, digitální telefonní ústředna a dva byty. Celkovou opravou a modernizací prošly i obě budovy základní školy.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1879 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.obecpomezi.cz

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

3) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

A) pomezi.cz (9.9.2013) 

Fotografie

14.12.2002, 30.11.2004, 7.1.2005, 15.6.2012

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.9.2013