Kód CZ 9368

Měděnec

(Kupferberg)

 

Kostel Narození P.Marie

V centru obce. Pozdně barokní 1803-14 na místě staršího dřevěného kostela z r.1581

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=26577 Kupferberg-Medenec-Kirche.jpg

 

Kaple Neposkvrněného početí P.Marie

1674, na vrchu Měděnci nad městem, prázdná, nadmořská výška 910m.n.m.

Vrcholovou rotundovou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie dal postavit roku 1674 František Julius vévoda ze Sachsen-Laenbergu jako poděkování za výnosy ze zdejších dolů. V roce 1988 byla opravena zaměstnanci Rudných dolů Měděnec a v roce 1994 proběhla další rekonstrukce,kterou provedla obec. Ke kaply stále dochází procesí vždy na Měděneckou pouť v září každého roku. Kaple na Mědníku málem nepřežila roky po skončení 2. světové války. Pak však byly přece jen prováděny aspoň nejnutnější opravy. Celkové rekonstrukce včetně interiéru se dočkala v roce 1994. Vrátila se do ní i soška Madony, kterou před zničením zachránil jáchymovský děkan. Originál 170 cm vysoké plastiky je uschován, při slavnostech bývá v kapli její věrná kopie.

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=16592 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/M%C4%9Bd%C4%9Bnec_-_kaple_Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9ho_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie.jpg/1024px-M%C4%9Bd%C4%9Bnec_-_kaple_Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9ho_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie.jpg

 

[Fara]

Patrně součást pův.panského dvora s tvrzí, v rohu náměstí

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=96597

 

Kaplička

Pod vrchem Mědník, hornická

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/M%C4%9Bdn%C3%ADk%2C_kapli%C4%8Dka_03.jpg/1024px-M%C4%9Bdn%C3%ADk%2C_kapli%C4%8Dka_03.jpg

 

Hřbitov

Za městečkem

 

Márnice

Za městečkem

 
Sousoší Nejsv. Trojice

U kostela, 1. pol. 18.stol., podstavec s fig.reliéfy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/M%C4%9Bd%C4%9Bn%C4%9Bc_-_souso%C5%A1%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice.jpg/800px-M%C4%9Bd%C4%9Bn%C4%9Bc_-_souso%C5%A1%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/M%C4%9Bd%C4%9Bn%C4%9Bc_-_souso%C5%A1%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice.jpg/800px-M%C4%9Bd%C4%9Bn%C4%9Bc_-_souso%C5%A1%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice.jpg

 

Památník padlým
Před kostelem pomník s česko - německým nápisem „V upomínku padlým ze světových válek 1914 -1918, 1938 – 1945

 
Památník obětem požáru

Na místě ústavu, 1984

Popis: zavřít

 

Pomník Julia Fučíka

Od Josefa Světlého

 
Radnice
Patrová se sedlovou střechou a barokní věžičkou v hřebeni. Po požáru 1856, cibulová věžička koncem 19.stol. nahrazena negotizující podobou.

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=26577 Kupferberg-Medenec-Rathaus.jpg

 
[Tvrz]

mezi lety 1520-43, zanikla za 30ti leté války. Zmiňovaná 1577, zbořena po 1970. Měděnecké panské sídlo vzniklo pravděpodobně současně s městem kolem roku 1520, přestože tvrz je zde výslovně připomínána až roku 1577. Poté sloužilo Fictumům a jejich nástupcům jako středisko malého statku. Rezidenční funkci ztratilo pochopitelně po roce 1628 v souvislosti s připojením k Hauenštejnu. Literatura se je doposud nepokusila lokalizovat. Lze důvodně předpokládat, že po roce 1628 nebylo zbořeno, ale sloužilo majitelům i nadále z zajištení správy majetku. Jelikož vzniklo zřejmě současně s městem, je více než pravděpodobné, že stávalo v poplužním dvoře, který se stal nedílnou součásti městské zástavby. Katastrální mapa města z roku 1842 dokládá, že bývalý dvůr, který byl později rozparcelován, byl položen při severním rohu náměstí, poblíž kostela Narození Pany Marie. Lze přitom předpokládat, že panským sídlem bývala jeho přední část. Tedy budova dvora vysunutá do náměstí mimo jeho severní linii. Tuto teorii vyslovil jako první badatel J. Crkal a dosud nic nenasvědčuje, že by nebyla pravdivá. Dlouhá budova západně od tvrze patrně sloužila hospodářským účelům, kdežto stavení vpravo bylo využíváno od roku 1819 jako fara. Dnes se o výše uvedených předpokladech již nemůžeme přesvědčit, neboť celá severní strana měděneckého náměstí podlehla po roce 1970 demolici. Tamní tvrz je tak opět dokladem závažný ztrát informací způsobených nepromyšlenou destruktivní činností bez náležité dokumentace.

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=26572 Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=53967

 

[Turistická chata]

na Měděnecké hůrce, vyhořela 5.8.1939

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=16592

 

[Hotel Zur Sphinx]

Nedaleko Sfing vznikl v první polovině sedmdesátých let devatenáctého století výletní ubytovací hostinec s příznačným názvem "U sfingy". v roce 1927 byl rekonstruován a začalo se mu říkat "Sphinxbaude". Podle inzerátu z roku 1923 byl jeho majitelem E. Walenta a nabízel turistům, letním hostům, spolkovým a školním výletům levné pokoje s překrásným výhledem, vynikající kuchyni, originální rakouská a uherská červená a bílá vína, výborné světlé i tmavé pivo a plzeňský Prazdroj. Idylické časy vynikající kuchyně a výborného piva v hotelu "U sfingy" vzaly za své s příchodem druhé světové války. Za války byl hotel změněn v doléčovací a rehabilitační středisko SS a vývařovnu pro tábor Hitlerjugend nacházející se ve stráni pod Měděncem směrem k Horní Halži. Po roce 1945 přestala být jeho budova trvale využívána. Zpustlé trosky hostince odstřelili v roce 1968 vojáci Československé lidové armády.

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=26032 Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=111302

 

Mlýn

Ve 20.letech

 

Továrna – ústav č.p.211

Do roku 1948 se v budově nacházela továrna na výrobu nití E. Altmana . V roce 1943 zaměstnávala 260 lidí z Měděnce a okolí. Od 50. let minulého století byla v této budově poddůstojnická škola Pohraniční stráže, která zde sídlila asi do roku 1960. Poté byla budova využívána k různým účelům. Ústav sociální péče se zde působil do roku 1984. Kdy budova vyhořela

Popis: http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=96062

 

Dům

S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

Popis: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/24173343.jpg

 

Dům

S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

 
Dům

S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

image036.jpg

 

Dům

Široká ul. S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

 

Dům č.p.115

Široká ul. S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/M%C4%9Bd%C4%9Bnec_-_M%C4%9Bstsk%C3%BD_d%C5%AFm_%C4%8D._p._115.jpg/1024px-M%C4%9Bd%C4%9Bnec_-_M%C4%9Bstsk%C3%BD_d%C5%AFm_%C4%8D._p._115.jpg

 

Dům č.p.176

Náměstí. S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

 

Dům č.p.58

Široká ul. S vchodem v úrovni patra, pro případ zimní nadílky sněhu.

Měděnec - Městský dům č. p. 58.jpg

 

Dům č.p.59

Široká ul.

Měděnec - Městský dům č. p. 59.jpg

 

Dům č.p.140

Široká ul.  dnes č.p.89

Měděnec - Městský dům č. p. 89.jpg

 

Vlakové nádraží

1995 zbořeno

Popis: http://www.nastup.cz/html/07/4-06.jpg

 

Doly na měď

Stále v provozu

 

Štola P.Marie Pomocné (Mariahilfe)

Po těžbě ve vrchu Mědník, od 2007 přístupné veřejnosti.

Bezmála tři sta metrů dlouhá podzemní chodba má osvětlené komory, uvnitř s figurínami v dobovém oblečení. Zlatým hřebem prohlídky je nasvícené jezírko vzniklé ze zaplavené komory.

Štolu využívali horníci od sedmnáctého století. Předmětem těžby byla hlavně měď. Od středověku vzniklo v nitru kopce Mědník množství štol a šachet. Štola Marie Pomocné na jižním svahu byla společně s labyrintem v roce 1910 zpřístupněna turistům. Staré štoly, místy pokryté zeleně jiskřícími povlaky, ve kterých dolování skončilo v sedmdesátých letech devatenáctého století, byly podle historiků upravené tak, aby se v nich dalo celkem pohodlně chodit.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/M%C4%9Bdn%C3%ADk%2C_%C5%A1tola_Marie_Pomocn%C3%A9_01.jpg/800px-M%C4%9Bdn%C3%ADk%2C_%C5%A1tola_Marie_Pomocn%C3%A9_01.jpg Popis: http://www.medenec.cz/stola/447cs_8_big.jpg

 

Štola Země zaslíbená

...

Mědník, vstup do štoly 01.jpg

 

 

Zpět na okres

1449 Panství Nový Šumburk

1544 panství Měděnec a Hauenštejn

1629 panství Hauenštejn

1850 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1868 Politický okres Kadaň

1910 Politický okres Vejprty

1934 Politický okres Přísečnice

1938-45 Německý zábor

1945 Politický okres Vejprty

1949 Okres Karlovy Vary-okolí

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

 

Popis: image042.jpg

Historie obce >>

 845 m.n.m.

Katastrofálně zničené, vybourané a neadekvátně dostavované centrum.

Pův.hora připomínaná 1449 při objevu měděné rudy. 1520 založeno městečko, 1588 povýšené na královské horní město, ve 2. ½ 20.stol téměř zbořeno.

Město Měděnec je sice relativně mladé, neboť vzniklo až počátkem 16. století, ovšem v místech, kde bylo založeno, se těžily polymetalické rudy s obsahem mědi a stříbra již v první polovině 15. věku. Území s dominantním vrchem zvaným dříve Kupferberg (PB: správně Kupferhübel), tvořilo součást hradu Nový Šumburk. Městečko vzniklo kolem roku 1520 na pokyn majitele novošumburského panství Hanuše z Fictumu. Roku 1544 získali jeho část Šlikové, jmenovitě Jindřich Šlik. Od té doby patřilo město dvěma vrchnostem, šlikovské, řídící správu jeho části z hradu Hauenštejn (Horní hrad) a fictumovské, mající ústředí přímo v Měděnci. Roku 1597 ji získal jáchymovský mincmistr Kryštof z Taubenreutu a po jeho úmrtí roku 1607 vdova Voršila. Od ní koupil její díl města roku 1628 Jindřich Šlik z Holíče, obě části města spojil a podřídil hauenštejnské správě. Měděnec náležel od té doby k Hauenštejnu, později k Ostrovu nad Ohří a roku 1811 opět k Hauenštejnu. Samostatnosti již nenabyl.

 

 

obyv

domů

1654

61

1713

116

1785

92

1843

897

125

1880

1201

179

1910

190

1921

1011 (2č)

187

1930

1113 (20č)

194

1947

202

1950

227

203

1970

181

44 obydlených

1991

146

58 (35 obydlených)

2006

149

 

www.medenec.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche Umělecké památky Čech

3) K.Kuča Města a městečka v Č.na M.a ve S.

4) F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, 2005

 

A) medenec.cz (18.6.2012)

B) Zanikleobce.cz (18.6.2012)

C) Cs.wikipedie.org (18.6.2012)

D) Dobrounoc.cz (Mirko Knauth) (18.6.2012)

E) Nastup.cz (Ing.Jan Kadlec) (18.6.2012)

F) turistika.cz (21.10.2014)

 

 

Stav: 26 - 24 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.10.2014

Předchozí editace: 18.6.2012