Kód CZ

Častolovice

Kostel sv.Víta

1770-5, pozdně barokní

 

Fara

 

Kostel sv.Václava

Špitální, raně barokní, centrální

 

Kaple sv.Máří Magdaleny

1580, upravena 1832

 

Kaple Nejsvětější Svátosti

Zámecká, oltář ze 16.stol.

 

Socha P.Marie

Na sloupu 1744, v zámecké zahradě před průčelím

 

Socha rohu hojnosti

V zámeckém parku

 

Socha

Hlava v kameni, zámecký park

 

Sochy andílků

Dva andílci před oranžerií

 

Špitál

Založen 1647, upraven 1784

 

Zámek

Kol.1600, přestavěn neogoticky

 

 

Oranžerie

U zámku

 

 

Zámecká zahrada

Kolem zámku, park

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rychnov n.Kněžnou, s.o.Kostelec n.O.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1393

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.9.2012