Kód CZ

Hraštice

Kamenný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Skuhrov_nad_B%C4%9Blou%2C_Hra%C5%A1tice%2C_crucifix.jpg/800px-Skuhrov_nad_B%C4%9Blou%2C_Hra%C5%A1tice%2C_crucifix.jpg

 

Památný strom

Lípa, nad obcí

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rychnov n.Kněžnou, s.o.Rychnov n.K..

1961 Okres Rychnov n.Kněžnou

2003 Pověřený městský úřad

Část Skuhrova nad Bělou

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

140 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.2.2021