Kód CZ 6323

Kamenné Žehrovice

Osada: Srby, [Německá Lhota]

[Kaple P.Marie] Zdroj C)

Na jejím místě nová kaple, odstraněna po 1970

 

Kaple P.Marie Zdroj C)

2005-9, autor ing. arch. Tomáš Kocourek.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Kaplezehrovice.JPG/800px-Kaplezehrovice.JPG https://www.kamennezehrovice.cz/sites/default/files/obrazky/2013/img1414.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

1726, na návsi pod kapličkou

Kamenné Žehrovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg Kamenné Žehrovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg

 

Socha sv.Františka Zdroj 2)

1812

 

Socha sv.Vojtěcha Zdroj 2)

1812

 

Socha P.Marie Bolestné Zdroj 2)

1812, v lesíku naproti vchodu na hřbitov

Kamenné Žehrovice, socha Panny Marie Bolestné proti vchodu na hřbitov.jpg Kamenné Žehrovice, socha Panny Marie Bolestné proti vchodu na hřbitov.jpg

 

Boží muka sv.Rocha Zdroj 2)

1726, u č.p.395. na svém současném místě (Skalní ul. 395) postavena již v roce 1838. Tehdy se zde nacházely lomy pískovce "žehrováku". Na balvanu tohoto pískovce byla soška umístěna. Již koncem 19. století byla socha pravděpodobně poškozena a nakonec z tohoto místa odstraněna. Kronika obce udává, že ještě v roce 1904 se její torzo přechovávalo v rodině kameníka Theodora Slámy. Roku 1936 vyrobena kopie sochy a umístěna na původní místo. Na podzim roku 1981 ji zničili neznámí vandalové. Po několika letech byla rozbitá socha zrestaurována a na původní místo umístěna její kopie v r. 1987. Ale i ta v r.2004 beze stopy zmizela. Současná je z roku 2005.

Kamenné Žehrovice Boží muka se sochou sv. Rocha.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

Před č.p.17, vysvěcen 2005

http://www.zehrovak.cz/krizek/krizek13wa.jpg

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Kamenne_Zehrovice_pomnik.JPG

 

Památník Zdroj C)

U školy

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Kamenne_Zehrovice_pomnik.jpg

 

Škola Zdroj C)

Neorenesanční budova z roku 1900, zdevastována stavebními úpravami 2017

Původní stavba školy v Kamenných Žehrovicích. Nynější podoba rekonstrukce školy v Kamenných Žehrovicích.Nynější podoba rekonstrukce školy v Kamenných Žehrovicích.

 

Velkostatek Zdroj C)

Později JZD

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Kamenne_Zehrovice_pohled_4.JPG

 

Usedlost č.p.17 Zdroj C)

...

Kamenné Žehrovice, usedlost čp.17.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1271, dále se lze dočíst, že byla vlastnictvím církve a také, z rozhodnutí královského majestátu, několika více či méně významných pánů. Například roku 1270 získal Kamenné Žehrovice Ostrovský klášter a roku 1558 připadly rodu Martiniců (později Clam-Martiniců), panu Janu Bořitovi z Martinic, jejichž vlastnické právo později potvrdil český král.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2617 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) kamennezehrovice.cz (9.11.2017)

B) zehrovak.cz (9.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (9.11.2017)

 

 

Kód CZ 15011

Srby

Památník

Na návsi mezi topoly

 

Památníky padlým

Na návsi  uprostřed

 

 

 

Část Kamenných Žehrovic

1950 samostatná obec

Část Tuchlovic

Kód CZ

[Německá Lhota]

Studánka

S kamenným obrovnáním

http://www.stredovek.com/photos/jineobjekty/Nemecka%20Lhota/Big/Nemecka%20Lhota%2005.jpg

 

https://www.lovecpokladu.cz/spots/74/1.jpg

 

 

Historie Zdroj C)

Zaniklá obec (osada), která se nacházela cca 200 m na jih od vlakového nádraží Kamenné Žehrovice. Dle dostupných pramenů byla založena zřejmě ve 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1436 o darování obce rytíři Tvochovi z Nedvídkova císařem Zikmundem. Obec je později zařazena do smečenského panství. K zániku obce přispěla třicetiletá válka. Obec poničila procházející vojska. Po morové epidemii obec zaniká. Poslední písemný záznam je z roku 1634. Schematický nákres pochází z roku 1717. Stanislav Velc v roce 1904 uvádí informace o zachovalé roubené studánce. Ta se zachovala dodnes a je jedním ze zastavení tzv. naučné Drvotovy stezky. Po roce 1970 byl prováděn archeologický průzkum lokality. Pozůstatky vesnice zmizely částečně při stavbě železniční zastávky.

 

Stav: 16 - 13 - 0

Stav: 5 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013