Kód CZ 16763

Tuchlovice

Připojeny: Srby

Kostel sv.Havla Zdroj 2) Zdroj A)

Gotický, věž 1844. První zmínky o kostelu nalézáme v roce 1283, ale románské zdivo lodi vypovídá o původu již z 12. století. Někteří autoři dávají kostel do souvislosti s řádem maltézských rytířů – johanity, jiní se svatovítskou kapitulou. Zajímavé je, že gotické kněžiště má místo čtyř žeber v klenbě pouze tři (jedno schází). Nejstarší částí kostela (i celé obce) je presbytář – kněžiště. V roce 1352 se stává farním kostelem.

V době baroka byla loď kostela upravována a prodloužena. Z této doby jsou v sakristii zachovány dva relikviáře.

V roce 1844 byla postavena nová věž, která nahradila dřevěnou zvonici porušenou požárem, díky němuž se uskutečnila i rozsáhlá renovace kostela za finanční podpory císaře Ferdinanda Dobrotivého. V těchto letech byl přistaven neslohový přílepek sakristie a na novou věž pořízeny hodiny, které pochází ze zrušené Lounské brány ve Slaném z roku 1835. Kostel byl též obohacen v roce 1866 novým oltářem od J. Kaury a bočním oltářem od Fr. Krejčíka z roku 1893. Roku 1890 byla o polovinu rozšířena sakristie.

Cínová křtitelnice z konce 18. století. Zařízení kostela pochází z 19. století (řezané a intarzované lavice). Varhany pocházejí z roku 1840.

 

Fara

...

 

Kaplička sv.Floriána Zdroj C) Zdroj A)

1715. Nechal ji postavit hospodář Jiří Náprstek (rod Fingerhutů – Náprstků, který v Tuchlovicích působil od roku 1709, nejznámějším příslušníkem tohoto rodu byl Vojtěch Náprstek, jehož jméno připomíná Náprstkovo muzeum v Praze) roku 1715. V této době zachvátil obec dobytčí mor, který postihl všechen dobytek v Tuchlovicích. Tehdejší hospodář Jiří Náprstek, veřejně v kostele přislíbil, že když Bůh ochrání od pohromy moru jeho hospodářství, vystaví na vyvýšeném místě kapli zasvěcenou sv. Floriánovi, ochránci od ohně a morové pohromy, jako díkuvzdání za vyslyšené prosby. Opravena 2002.

Tuchlovice, kaplička u cesty k dolu.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C) Zdroj A)

před kostelem 1779

Tuchlovice, sousoší svatého Jana Nepomuckého.jpg Tuchlovice, sousoší svatého Jana Nepomuckého.jpg

 

Mezník Zdroj A)

Na návsi se nachází velký kámen, na jehož jedné straně je vytesán kříž a letopočet 1813, na druhé straně meč. Kámen je podobný s mezníky v Bělči, Bratronicích, na Červeném Újezdě a Novém Straševí (blízké vesnice a město). Buď značí hranici území (křivoklátské panství), nebo pevný bod dávné cesty, kdy bylo kolem Tuchlovic plno močálů a bažin. Tento druhý výklad by svědčil o cestách, které se na území nynějších Tuchlovic křižovaly. Znamení na takovýchto kamenech: kříž, meč, sekera apod. mohou podle rakovnického Renera znamenat hrozbu božím trestem, setnutím hlavy či vypícháním očí tomu, kdo by s kamenem hnul, přemístil nebo jej odstranil. Lidová pověst v Tuchlovicích vypráví o vojákovi na koni, který se na místě, kde je nyní kámen, utopil i se svým koněm. Podobný kámen stával i v severovýchodním cípu parku.

 

Památník padlým Zdroj A)

V roce 1924 byl v místním parku od hlavní silnice Karlovarské odhalen pomník padlých v první a druhé světové válce. Pomník zhotovil akademický sochař Emanuel Kodeta z Prahy.

 

Mlýn Zdroj C)

Č.p.16

Tuchlovice, vodní mlýn čp.16.jpg

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1949 okres Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1283

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1971 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) ou-tuchlovice.cz (10.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (10.11.2017)

 

 

Stav:7 - 6 - 0

Stav: 1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.11.2017

Předchozí editace: 27.8.2013