Kód CZ

Sušice

(Schüttenhofen)

Osady: Červené Dvorce, Vrabcov, Záluží

Připojené: Albrechtice, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Páteček, Rok, Stráž, Volšovy

Kostel sv.Václava

Pův.gotický, postaven vedle starší kaple, dnešní sakristie, barokně přestavěn po požáru1707, 1884-5 regotizován A.Perseinem

 

Kostel P.Marie

Hřbitovní, pův.špitální,  1352, patřil ke klášteru augustiniánů

 

Hřbitov

Zrušený

 

Děkanství

Dnes muzeum, pozdně gotické druhá.pol.15.stol. s renes.atikou

 

Klášter kapucínů

Původně augustiniánský klášter, po roce 1945 byty, 1339, k němu patřil patrně nedaleký kostel P.Marie, 1352, zanikl v 15.stol. dnešní založen 1651

 

Kostel sv.Felixe

Klášterní

 

Kaple sv.Kříže

Přistavěna ke klášteru v 18.stol., průčelí upraveno v 19.stol.

 

[Kaple Ukřižování]

na mostě z roku 1662, kříž z kaple v kapli sv.Kříže

 

Kaple Anděla Strážce

Raně barokní, postavena kapucíny 1682-3, ambit 1735, zrušen 1791, přestavěna neorománsky

 

Kaple sv.Rocha

Na býv.morovém hřbitově na horním předměstí, 1680, barokní, obdélná

 

Kaple P.Marie

Pod vrchem Stráž, pol18.stol.

 

Židovský hřbitov

1626, v hradbách

 

Synagoga

1859

 

Nápisová deska

Z Klášterní brány přenesena na radnici

 

Kašna

Na náměstí, zač.19.stol.

 

Pomník M.J.Husa

U reálky, J.E.Kodet, 1920

 

Hradby

1322, zachován zbytek fortny, tři bašty, a část hradební zdi

 

[Klášterní Brána]

Na vých.straně, zbořena 1856

 

[Pražská brána]

Na severní straně, zbořena 1836

 

[Německá brána]

Na jižní straně, zbořena 1842

 

Radnice

1707, na místě starší renesanční, přestavěna 1850, nově upravena 1898, dvoupatrová s věží,

 

Lékárna

Pozdně gotická, přestavěná renesančně kol.1600, patrová s dvojitým štítem.

 

Hotel Fialka

Patrový s raně barokní atikou

 

Dům č.p.9

Vedle hotelu Fialka, se dvěma štíty z 1.pol.18.stol.

 

Dům č.p.11

Renes.patrový

 

Reálka

1909, L.Skřivánka

 

Sokolovna

1914

 

Spořitelna

J.Freiwald, Böhm, 1930 na náměstí

 

[Most]

1662 s kaplí Ukřižování

 

Lasandrovy sklepy

Při novém hřbitově, nad vchodem jednoho 1609

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Pův rýžovnická osada u řeky Otavy, 1273 vysazena na město, mnohé požáry a především 1707 setřely výrazně starobylý ráz města. Na náměstí několik domů s pozdně gotickými portály. Židovská ulice ze 17.stol.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

6997

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

Kód CZ

Červené Dvorce

 

 

 

Kód CZ

Vrabcov

 

 

Kód CZ

Záluží

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.4.2012