Kód CZ 16317

Těchonín

(Linsdorf)

Osada: Stanovník

Připojené: Celné

Kostel sv.Markéty Zdroj 2) Zdroj C)

Nynější kostel nechal na své náklady postavit říšský hrabě Carl Franz Collowrat Liebsteinský, pán z Kyšperka (nyní Letohrad), který má v erbu jednoduchého orla s korunkou. Tento jeho erb je i nad hlavním vchodem kostela. Kostel byl vysvěcen v r. 1704 a je zasvěcen svaté Markétě, panně a mučednici.

Tento kostel, ale není první, asi od 15. století zde byl kostel dřevěný, který byl před stavbou nynějšího kostela zbourán. Velkou zásluhu na stavbě dřevěného kostela prý měla paní Markéta, manželka majitele sklářské huti v Těchoníně. Tato žena byla velmi zbožná a dobrá žena a velice pomáhala zdejším lidem. Její ostatky jsou údajně pohřbeny v prebystáři zdejšího kostela. Do roku 1898 byl kolem kostela hřbitov. Dne 13.října 1898 byl vysvěcen hřbitov nový nad farou.

Kolem roku 1830 nechal František Balcar, rodák z Těchonína, který bydlel ve Voticích v Čechách, na památku rodné obci zhotovit u pražského umělce oba postranní oltáře - Zmrtvýchvstalého Krista a Matky Boží. Tento umělec je sám v kostele postavil. V r. 1862 odkázal v závěti pan Barnet peníze na nový oltářní obraz. Práce byla zadána malíři Josefu Vorlíčkovi z Jablonného. Obraz, na kterém je sv. Markéta jak drtí hlavu draka, byl namalován podle původního.

V červnu 1894 navštívil obec poprvé světící biskup z Hradce Králové, aby zde udělit svátost biřmování.
Rok 1904 byl pro farnost velmi významný, slavilo se 200 let kostela. Z tohoto důvodu se kostel uvnitř i zvenčí renovoval. Interiér kostela velice pěkně vymaloval malíř Otmar z Ústí nad Orlicí.

Ve válečných letech 1914-18 byly z věže sundány a odvezeny všechny tři zvony k roztavení. 3. března 1915 to byl zvon sv. Jan Nepomuk z r. 1731, vážící 143 kg, 9. listopadu. 1915 byl sundán druhý zvon, z r. 1858, vážící 304 kg (průměr 70 cm, 88 cm vysoký) a nakonec 21. září 1917 i umíráček z r. 1803, vážící 17 kg. 12. července 1925 byly vysvěceny tři zvony nové, z nichž dva byly rovněž ve druhé světové válce odvezeny.

File:Techonin I. Kostel.jpg

 

Fara

 

Hřbitov

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/23b-1517859600.jpg 

 

Výklenková kaplička

U železničního podjezdu

 

Socha P.Marie Zdroj C)

File:Techonin B. Sloup.jpg File:Techonin C. SloupDetail.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/09-b-1517859511.jpg https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/09-b-1517859511.jpg

 

Socha Nejsv.trojice

U č.p.188

 

Socha sv.Antonína Zdroj A)

U č.p.87

 https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/11-1517859598.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Před farou

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/23-1517859560.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Na hřbitově

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/12a-1517859598.jpg

 

Obrázek P.Marie

U č.p.123

 

Obrázek P.Marie

V lese

 

Památník padlým

Proti kostelu

 

Památník kpt.Berana a št.rot.Beníška

V Kobylím dole, zahynuli při likvidaci munice 22.9.1945

 

Hraniční kámen

Trojstranný, 1752

 

Chalupa č.p.8

 

Chalupa č.p.19 Zdroj C)

File:Techonin A. RoubenaChalupa.jpg

 

Chalupa č.p.21

 

Chalupa č.p.27

 

Chalupa č.p.33

 

Chalupa č.p.38

 

Lesovna č.p.40

 

Chalupa č.p.51

 

Chalupa č.p.52

 

Chalupa č.p.54

 

Chalupa č.p.58

Bývalá česká škola, s dvouramenným vstupním pískovcovým schodištěm

https://www.ousti.cz/wp-content/uploads/2017/10/T%C4%9Bchon%C3%ADn-%C4%8Desk%C3%A1-%C5%A1kola.-Rozkv%C4%9Bt-20.09.1909.jpg 

 

Chalupa č.p.63

 

Chalupa č.p.65

 

Chalupa č.p.74

 

Chalupa č.p.75

 

Chalupa č.p.77

 

Chalupa č.p.82

 

Chalupa č.p.83 Zdroj A)

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/4-1517859597.jpg

 

Chalupa č.p.87

 

Chalupa č.p.92

 

Chalupa č.p.93

 

Chalupa č.p.108

 

Chalupa č.p.124 Zdroj A)

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/2-1517859557.jpg 

 

Chalupa č.p.127

 

Chalupa č.p.128

 

Chalupa č.p.131

 

Chalupa č.p.138

S klasicistním štukovým štítem, 1841

 

Chalupa č.p.149

 

Chalupa č.p.157 Zdroj C)

File:Techonin D. RoubenaChalupa.jpg

 

Chalupa č.p.168

S přízemní pavláčkou, na okraji obce

 

Chalupa Zdroj A)

https://www.techonin.cz/foto/fotografie-z-objektivu-mistnich-fotografu/techonin-objektivem-terezy-velehradske/1--1517859597.jpg

 

Chalupa

pana Špinlera, místního učitele, kronikáře a spisovatele

 

Chalupa

V části Hluchov

 

Chata

Lovecký srub postavený hrabětem Stubenbergem

 

Hasičské skladiště

 

Tvrz Bouda

Součást meziválečného opevnění

 

Řopík A/64/A-180 Z Zdroj C)

Převrácený

Prevraceny ropik.JPG

 

Centrum biologické ochrany Zdroj C)

Již od 70. let je na území obce neveřejná speciální vojenská nemocnice, v letech 2003–2007 byla nákladem 1,2 miliardy Kč přebudována a modernizována jako Centrum biologické ochrany zaměřené na zvlášť nebezpečné nemoci se stupni biologického rizika BSL 3 (například korejská hemoragická horečka, tyfus, HIV, tuberkulóza nebo anthrax) a BSL 4 (například SARS, lassa, variola nebo ebola), a to smluvně i pro některé další země NATO. Nemocnice je dlouhodobě udržována v pohotovosti, pacienti se v ní vyskytli jen ojediněle, například zde byli několik dní na vyšetření a pozorování vojáci po návratu ze zahraničních misí.

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Žamberk, s.o.Králíky

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1543

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

811 N

1930

1947

1961

1970

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) techonin.cz (13.3.2019)

 

C) cs.wikipedia.org  (25.2.2015)

D) techonin.net (14.3.2019)

 

Kód CZ 15061

Stanovník

(Neudörfel)

Kamenný kříž - Kalvárie Zdroj C)

U č.p.1

File:Techonin J. KrizekJih.jpg File:Techonin K. KrizekJihDetail.jpg

 

Kamenný kříž

U č.p.9

 

Železný kříž

U č.p.2

 

 

 

V roce 1772 byla vesnička Stanovník založena a roku 1850 připojena k Těchonínu

Stav:56 – 56 - 0

Stav: 8 – 6 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.3.2019

Předchozí editace: 25.2.2015