Kód CZ

Lubenec

(Lubenz)

Osada: Jeleny

Připojené: Dolní Záhoří, Drahonice, Horní Záhoří, Ležky, Libkovice, Libyně, Lubenec, Přibenice, Řepany, Vítkovice

Kostel sv.Vavřince

Neogotický, na místě staršího zmiňovaného 1356

 

Fara

 
Socha sv.Šebestiána

Pod kostelem 1733

 

Socha sv.Řehoře

Pod kostelem 1733

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na návsi, 2.pol.18.stol., na novém podstavci

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Žlutice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

15.stol.městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

939 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

Kód CZ

Jeleny

(Hirschen)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2012