Kód CZ

Bečváry

Připojené: Červený Hrádek, Hatě, Horní Jelčany, Poďousy

Zvonička

Kamenná

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_A_C/5Soiz0.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Zámecká kaple

V přízemí zámku

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_F_C/Nj9Bo9.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník padlým

 

Zámek

1766, barokní

Průčelí zámku image018.jpg

 

Mlýn

 

Sokolovna

 

Dům č.p.83

S roubenou částí

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Bečváry se poprvé připomínají v roce 1265, kdy patřily Horynovi z Bečvář. Ve 14. a 15. století byla ves rozdělena na několik dílů a na počátku 16. století se Bečváry staly součástí panství Červený Hrádek. V roce 1591 si Jaroslav Myška ze Žlunic zvolil Bečváry za své sídlo a při dvoře zbudoval tvrz. V roce 1627 však prodal Bečváry Janu Oktaviánovi Kinskému ze Vchynic, který je připojil k zásmuckému panství. Vzhledem ke své poloze na důležité komunikaci trpěly Bečváry během třicetileté války často přesuny vojsk. V důsledku toho zpustly a v roce 1654 se uvádějí v berní rule jako pusté. Panství koupil 3. ledna 1753 komorní rada Jan Jiří Hilleprand z Prandau, který ho 10. května 1763 prodal generálu Arnoštu Gideonu Laudonovi. Ten zde častěji pobýval až od roku 1773, kdy ukončil svou vojenskou kariéru. Za jeho vlády, snad i v souvislosti s náklady na stavbu zámku, došlo na panství k růstu robotních povinností. Proto se bečvárští poddaní aktivně účastnili v roce 1775 nevolnického povstání.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 792

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.4.2020