Kód CZ

Dolní Dobrouč

(Liebenthal)

Připojené: Horní Dobrouč, Lanšperk

Kostel sv.Mikuláše

Empírový, 1828-9 lichtenštejnským stavitelem A. Kapnerem, 1854 rozšířena okna

 

Kaple sv.Josefa

Hřbitovní, zbytek got.kostela, loď nově postavena 1834, nad městem

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/bB5eEL.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kaple P.Marie

Zv.Horákova, poutní místo na okraji lesa nad vsí. 1866

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_Q/SGCBtWK.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

Proti kostelu

 

Výklenková kaplička

Při výjezdu z náměstí, kamenná

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek.jpg/800px-Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek.jpg

 

Socha P.Marie Immaculaty

Před radnicí, 1831

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_h/OKsSfe.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_a/jVmCB4u.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U č.p.13, v jižní části vsi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_f/CqESdH.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_f/CqESdH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Václava

U potoka

 

 

Socha Nejsv.Trojice

U kostela, pol.19.stol., monumentální, na soklu fig.reliéf sv.Floriána a sv.biskupa

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_e/gO9SXJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_e/gO9SXJ.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U kostela, 1780, s rokajovou kartuší

 

 

Kamenný kříž -Kalvárie

U kostela, 1877, se sochami na bocích

 

Kamenný kříž

Na hřbitově před kaplí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_g/x49BWf.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Zv.Hartlův, 1877

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_p/8IuG1i.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Za Horákovou kaplí

 

Železný kříž

U č.p.123

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_f/J1ZBEq.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.356

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_g/2TZBGY.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U č.p.529

 

Železný kříž

U silnice na Petrovice

 

Boží muka

Torzo, poblíž Horákovy kaple

 

Boží muka se soškou P.Marie

Nad Pramenem u Horákovy kaple, 1856

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_D/3DiD2t.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Boží muka

Na konci obce, 1883

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/0gdeEN.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_h/43mSfd.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Křížová cesta

U Horákovy kaple P.Marie

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/BthB7H.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            I.zastavení

               

 

 

            II.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_s/2IHj6E.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            III.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_q/IkNj0F.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            IV.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_q/pFMkJm.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            V.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gR_p/xGckA8.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            VI.zastavení

               

 

 

            VII.zastavení

               

 

 

            VIII.zastavení

               

 

 

            IX.zastavení

               

 

 

            X.zastavení

               

 

 

            XI.zastavení

               

 

 

            XII.zastavení

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_I/OsJB7I.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

            XIII.zastavení

               

 

 

            XIV.zastavení

               

 

 

Pamětní desky padlým

Na průčelí hřbitovní kaple

 

 

Památník padlým

Na náměstíčku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_a/9JMCB4Q.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Milník

V západní části vsi na křižovatce

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_m/Z0xDCd.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Radnice

Obecní úřad a pošta, úpravy v socialistickém depresionismu, revitalizace 2022

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_po%C5%A1ta.jpg/1280px-Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_po%C5%A1ta.jpg 

 

Škola

Vedle kostela, úpravy v socialistickém depresionismu a pozdější

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._183.jpg/1280px-Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._183.jpg

 

Škola

Měšťanská

 

Rychta č.p.180

Barokní

 

 

Požární zbrojnice

Upravená na cukrárnu

Dolní Dobrouč - cukrárna (dříve hasíčská zbrojnice)

 

Hostinec

 

Mlýn č.p.44 s pilou

Funkční pila

 

Mlýn č.p.60

 

 

[Dům č.p.69]

Roubený z konce 18.stol.

 

 

Dům č.p.74

 

Usedlost č.p.78

image129.jpg

 

Mlýn č.p.99

Pod hrází Lichtenšteinského rybníka

 

Mlýn č.p.313

Na konci obce k Horní Dobrouči

 

[Velkostatek]

Na jeho místě továrna

 

Dům

Klasicistní

 

Dům č.p.372

Neorenesanční

Dolní Dobrouč - dům čp. 372

 

Chalupa

Roubená

 

Chalupa č.p.211

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._211.jpg/1280px-Doln%C3%AD_Dobrou%C4%8D_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._211.jpg

 

Chalupa

 

Chalupa č.p.311

Dolní Dobrouč - dům čp. 311

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Dům

 

 

Chalupa

 

Usedlost

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

 

Chalupa

S pavlačí

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Ústí nad Orlicí

1961 Okres Ústí nad Orlicí

1976 připojena Horní Dobrouč a Lanšperk

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Dolní Dobrouč

Historie městečka

První písemná zpráva o obci  je z roku 1292.. V roce 1873 byla Dobrouč povýšena na městys.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2106 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) dolnidobrouc.cz (8.11.2013)

C) cs.wikipedia.org  

 

 

74 -62 – 0

50 – 47 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.9.2022

Předchozí editace: 8.11.2013