Kód CZ

Kraslice

(Graslitz)

Osada: Sklená

Připojené obce: Černá, Čirá, Hraničná, Kámen, Kostelní, Krásná, Liboc, Mlýnská, Počátky, Sněžná, Tisová, Valtéřov, Zelená Hora

Kostel Božího Těla (Nejsv. svátosti oltářní) Zdroj 2)  Zdroj C)

z let 1893 až 1896 byl vyprojektován v novorománském slohu. Kostel byl postaven podle návrhu architekta Ludvíka Láblera. Interiery s malbami s výjevy ze života Ježíše Krista jsou dílem výtvarníka Zikmunda Rudla. v předsíni se nachází barokní kříž.

 

Kaple Povýšení sv.Kříže Zdroj 2)  Zdroj C)

Hřbitovní, 19.stol., neogotická, Hřbitovní s rozlučkovou síní, 1885

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Kraslice_h%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_s_rozlu%C4%8Dkovou_s%C3%ADn%C3%AD_%284%29.jpg/1280px-Kraslice_h%C5%99bitovn%C3%AD_kaple_s_rozlu%C4%8Dkovou_s%C3%ADn%C3%AD_%284%29.jpg Kaple hřbitovní s rozlučkovou síní-Kraslice(2).jpg

 

Kaple  Zdroj 2) 

1939, spojená s kaplí sv.Kříže, osmiboká s pravoúhlým presbytářem

Kaple hřbitovní s rozlučkovou síní-Kraslice(3).jpg

 

Kaple  Zdroj 2) 

Na kraji města, barokní

 

Kaple  Zdroj 2) 

Na kraji města směrem na Bublavu, 1881

 

Evangelický kostel Zdroj 2) 

1911 eklektický, s věží

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Kraslice_%2812%29.jpg

 

Hřbitov Zdroj 2) 

U vchodu figurální náhrobník 1662

Hřbitov v Kraslicích v únoru 2019 (1).jpg

 

Fara Zdroj 2) 

Uvnitř pozdně gotická socha sv.Jakuba z kostela sv.Jakuba ve Sněžném

 

Lesní oltář Zdroj C)

u cesty na Hradiště

Kraslice lesní pobožnost.jpg

 

Mariánský sloup Zdroj C)

u kostela Nejsvětější svátosti oltářní

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Kraslice%2C_CZ%2C_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a%3B_fot._02.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Kraslice%2C_CZ%2C_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a%3B_fot._02.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) 

Na můstku ve městě, rokoková, pol.18.stol.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

u kostela Nejsvětější svátosti oltářní

Socha svatého Jana Nepomuckého 1.JPG Socha svatého Jana Nepomuckého 1.JPG

 

Železný kříž Zdroj 2) 

Kovaný, barokní, 1703, na vnější straně hřbitovní kaple

 

Náhrobek Zdroj C)

hřbitov, u ohradní zdi náhrobek 2 synů horního hejtmana v Kraslicích Jana Viléma a Davida Jindřicha. Pískovec, 150 x 200 cm, datace nápisem 1667, pův. umístění za hlavním oltářem městského kostela, nyní ve zdi hřbitova.

 

Památník Zdroj C)

Před radnicí

Kraslice town hall-1.jpg

 

Dotzauerův obelisk Zdroj C)

U hradu

Kraslice Dotzauerův obelisk (1) .jpg

 

Hrad Hausberg Zdroj C)

vrch Hradiště, zřícenina. Hrad mohl založit před rokem 1272 král Přemysl Otakar II., který ho udělil jako léno Jindřichu staršímu z Plavna, jehož rod Kraslice vlastnil až do roku 1370. Podle archeologických nálezů však hrad existoval až během čtrnáctého a patnáctého století. Vzhledem k tomu, že v roce 1370 se Kraslice popisují jako město pod Novým hradem, je možné, že hrad vznikl až ve druhé polovině čtrnáctého století.

Král Václav IV. hrad zastavil pánům z Raitenbachu, ale ti se proti němu postavili, a proto byl hrad v roce 1412 dobyt chebským vojskem. Raitenbachové ho však získali zpět a po nich ho od roku 1448 drželi opět páni z Plavna. Během poděbradských válek ho Jindřich II. z Plavna sám nechal zapálit. Plavenští z Plavna ho však získali zpět a s přestávkami jim patřil až do roku 1519, kdy hrad získal jako zástavu Václav Elpognár ze Šenfeldu. Od jeho bratra Hanuše Elpognára získal kraslický hrad neznámým způsobem Hanuš Pluh z Rabštejna a v roce 1527 Šlikové, za kterých byl pravděpodobně opuštěn.

Podle listiny, údajně vydané 15. července 1272 v Praze, měl kraslický hrad, uváděný jako „hrad Greklis“, získat od Přemysla Otakara II. jako léno Jindřich starší z Plavna. Později bylo zjištěno, že listina je falzifikát, který nechal někdy mezi léty 1465–1480 vyhotovit Jindřich II. z Plavna, na kterého jako na svého odpůrce vyhlásil král Jiří z Poděbrad klatbu. Z této falešné listiny lze oprávněně dovozovat, že stavba hradu či tvrze byla tehdy již dokončena.

Vzhledem k obtížně dostupné poloze a malým rozměrům plnil hrad především funkci opěrného a strážního bodu. Rozměry jeho oválného areálu dosahují pouze 14 × 7 m. Dochovala se z něj jen malá část zdiva hradby s malou polookrouhlou baštou na jižní straně

Kraslice skalní jeskyně (1) .jpg

 

Radnice Zdroj C)

Radnice v Kraslicích

 

Spořitelna Zdroj 2) 

Patrová na náměstí, se dvěma reliéfy

 

Textilní továrna Buhland a Fuchs Zdroj C)

Lipová cesta 625/19

Továrna Bohland a Fuchs.jpg

 

Městská jatka Zdroj C)

Č.p.1928, s omezením: bez objektu trafostanice postavené na místě bývalé elektrárny na parc. č. 3110, z r.1904

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Kraslice_m%C4%9Bstsk%C3%A1_jatka_%282%29.jpg/1280px-Kraslice_m%C4%9Bstsk%C3%A1_jatka_%282%29.jpg

 

Nádraží Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kraslice_%2818%29.jpg

 

Budova Zdroj C)

Kraslice Tyršova ulice.jpg

 

Škola Zdroj C)

Kraslice základní škola ul. Dukelská (3).jpg

 

Dům č.p.306 Zdroj C)

Ul.5.května

Kraslice ul. 5.května čp.306.jpg

 

Dvojdům čp. 217 Zdroj C)

Č.p. 217/25, pův. čp. 217 a 218

Předměstský dům - dvojdům, Kraslice(2).jpg

 

Dům  Zdroj C)

Nerudova ul.

Kraslice hrázděnka Nerudova ulice.jpg

 

Breinlova vila Zdroj C)

Lipová cesta 1091/17, 1903

 Vila Lipová cesta Kraslice (2).jpg

 

Vila továrníka Wilhelma Fuchse Zdroj C)

Dukelská 1128/37, 1904

Vila továrníka Wilhelma Fuchse(2).jpg

 

Vila Zdroj C)

Dukelská

Kraslice Dukelská ulice.jpg

 

Vila Zdroj C)

Kraslice křesťanské vzdělávací centrum.jpg

 

Vila Zdroj C)

Kraslice ul. Čs. armády 5.jpg

 

Vila č.p.72 Zdroj C)

Havlíčkova ul.

Kraslice ulice Havlíčkova 72.jpg

 

Vila Zdroj C)

Ul.V zátiší

Kraslice ulice V zátiší.jpg

 

Vyhlídka Josefa II. Zdroj C)

Pod Šibeničním vrchem

Kraslice vyhlídka Josefa II.(1).jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kraslice, s.o.Kraslice

1961 Okres Sokolov

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Kraslice

Historie obce Zdroj C)

Město založené podél cest v horách, domy převážně z 19.stol.

Oblast na horním toku řeky Svatavy a Libockého potoka byla postupně osídlována německými zemědělci už od poloviny 12. století. Osada byla povýšena na město až Karlem IV. v roce 1370, podle nějž se měly Kraslice stát základnou na trase do Durynska, která vedla přes Karlovy Vary a saský Schöneck. Dalším důvodem povýšení byl císařův zájem o rozvoj těžby stříbra v této oblasti.

V roce 1541 získaly Kraslice titul svobodného hornického města a od této doby používají písmeno G ve svém městském znaku.

Třicetiletou válku přežily Kraslice díky své poloze a ochranné listině celkem dobře a byly ušetřeny i pustošení švédských a císařských vojisek. V roce 1666 získává město od svobodných pánů ze Schönburku silně katolický hrabě Hans Hartwig von Nostitz a zavádí zde protireformaci, která do té doby na rozdíl od zbytku Čech zde proběhla neúspěšně. V květnu 1671 povolává hrabě Nostitz mladého duchovního ze Sokolova a zakládá v Kraslicích katolickou faru, rozpouští luteránské městské zastupitelství a nahrazuje ho katolickým. Téměř veškeré obyvatelstvo bylo nuceno přestoupit ke katolicismu nebo se vystěhovat. Valná většina po počátečním odporu nakonec přistoupila ke změně náboženství.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 12 526 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org (23.2.2015)

 

 

Kód CZ

Sklená

(Glasberg)

Kaple sv.Vojtěcha Zdroj C)

Původní stavba z roku 1718, nynější kaple klasicistní. Zvonice dodatečná. Kaple stojí ve svahu na vysokém návrší na kraji lesa při staré cestě z Kraslic do Rotavy. Obdélná stavba, k jejímuž průčelí připojena užší, ale stejně vysoká zvonice se sanktusníkem. Stěny člení pilastry. Nízká, široká okna zaklenuta segmentem.

Sklená kaple svatého Vojtěcha (1).jpg

 

 

 

36 – 31 - 0

24 – 13 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.1.2020

Předchozí editace: 23.4.2015