K=od CZ

Rudoltice

(Rudelsdorf)

Kostel sv. Petra a Pavla

původně dřevěný zbouraný r. 1804, se samostatnou zvonicí. Současný 1804 - 1807

 

Fara

barokní z l. 1770 - 94.

 

Hřbitov

Kolem kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Rudoltice%2C_h%C5%99bitov.JPG/1024px-Rudoltice%2C_h%C5%99bitov.JPG

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

 U č.p.233, z r. 1737

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_B/d1HOn7.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

[Socha P.Marie]

z r. 1775, před farou

 

 

Socha P.Marie

Při cestě k zámku, 1894

 

 

Socha Nejsv.Trojice

U č.p.198, na soklu z r.1807.

 

 

Kamenný kříž

Před vsí u silnice do Ostrova,1800, zv.Janischův

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_c/D02fBR.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

  https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_c/D02fBR.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Za č.p.63

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_f/T3gFKF.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

[Kamenný kříž]

na silnici  do Damníkovar.1800 s reliéfem na podstavci.

 

Kamenný kříž

před kostelem s klečící Máří Magdalenou z r. 1741

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_a_pam%C3%A1tn%C3%ADk_p%C5%99ed_kostelem_v_Rudoltic%C3%ADch.JPG/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_a_pam%C3%A1tn%C3%ADk_p%C5%99ed_kostelem_v_Rudoltic%C3%ADch.JPG 

 

Kamenný kříž

Při silnici na Lanškroun, z r. 1769 s reliéfem P.Marie Bolestné na podstavci,

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_j/tWWFJn.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Misijní, na hřbitově, 1903

 

Železný kříž

U kostela, připomíná padlé pruské husary z r.1866

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_z/UZbIOQ.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Boží muka

Zazděná ve hřbitovní zdi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Bo%C5%BE%C3%AD_muka_na_zdi_kostela_v_Rudoltic%C3%ADch_%28Q66106756%29.jpg

 

[Boží muka]

nad silnicí k Ostrovu z r. 1696

 

Památník padlým  >>

Pod kostelem, nová deska 2004

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_a_pam%C3%A1tn%C3%ADk_p%C5%99ed_kostelem_v_Rudoltic%C3%ADch.JPG/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_a_pam%C3%A1tn%C3%ADk_p%C5%99ed_kostelem_v_Rudoltic%C3%ADch.JPG

 

Císařský památník

Západně od vsi, u pramene, k 60.výročí panování Františka Josefa II.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/eLXvHB.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník

U zámečku, 1909 dirigentovi pěveckého sboru a správci panství. Nápis : Karl Josef Stuchlík Hern MGV Sängerbund Landskron

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QQ_m/5vAQiK.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Nový zámek >>  

Podle plánů D. Martinelliho a snad i Antonia Sally. Základy položeny v r. 1700, práce zastaveny r. 1702, r. 1708 opět pokračováno, stavba ve zdivu hotova r. 1711 a dokončena r. 1712.

R. 1714 zámek vyhořel, r. 1717 pořízen nový krov,  r. 1756 rozkaz zámek zbourat. Snesen až na levé křídlo.

  undefined

 

Škola

Empírová, 1.pol.19.stol., zcela utilitárně přestavěna

 

Dům č.p. 5  >>

Klasicistní s portikem, přízemní

 

Dům č.p.9

S roubeným domem

 

Dům č.p.194

 

Rychta

Vyhořela

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Lanškroun, s.o. Lanškroun

1961 Okres Ústí nad Orlicí

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >>

První písemná zmínka o obci pochází z roku  1304

 

Rok

obyv.

domů

1837

1296 N 

 

1855

1408 N

1869

1244 N

1880

1187

1890

1077

1900

1090

1910

1139

1927

1086 N

 

1930

 

 

1945

966 

 

1950

757

1961

 763

 

1970

744 

 

1980

913

1990

884

2001

 906

 

2010

1599

 

www.rudolfce.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  E.Poche, Umělecké památky Čech

 

A) rudolfce.cz (3.11.2013)

C) cs.wikipedia.org   (3.11.2013)

 

 

25 – 24 – 3

20 – 17 - 3

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.2.2023

Předchozí editace: 17.10.2013