Kód CZ 3698

Hartmanice

(Hartmanitz)

Osada: Dobrá Voda, Palvinov

Připojené: Dobrá Voda, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Chlum, Javoří, Keply, Kochánov, Kříženec, Kundratice, Loučová, Malý Radkov, Mochov, Prostřední Krušec, Světlá, Štěpanice, Trpěšice, Vatětice, Vlastějov, Zálužice  

Kostel sv.Kateřiny Zdroj 2)

Pův.gotický, přestavěn barokně v 18.stol.

Hartmanice,_kostel.JPG

 

Fara

 

Synagoga  Zdroj C)

postavena v letech 1883–1898. Nacisty byla uzavřena roku 1938. Později sloužila jako truhlárna, sklad pneumatik, apod. V roce 2003 došlo k vážnému poškození střechy a hrozil definitivní zánik celé budovy. Obnovy synagogy se ujalo občanské sdružení Památník Hartmanice, založené Michalem Klímou. S ideovým námětem, vytvořit v Synagoze Hartmanice "Památník česko-německo-židovského soužití", přišla Zuzana Jonová. O tři roky později, v roce 2006, byla synagoga slavnostně znovuotevřena.

Synagoga Hartmanice 17.jpg Hartmanice 001.jpg

 

Židovský hřbitov

Jewish cemetery in Hartmanice 04.JPG

 

Hřbitovní kaple

Hartmanice-hřbitovní-kaple2013a.jpg

 

Kaple

Na Karlově

Hartmanice-kaple-Karlov2013a.jpg

 

Kaple

Sev.nad městem

Hartmanice-kaplička-severně-nad-městem2013.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj 2)

Nedaleko kostela 1731

Hartmanice - kaÅ¡na a sv. Jan Nepomucký.JPG Hartmanice - kaÅ¡na a sv. Jan Nepomucký.JPG

 

Železný kříž

U kostela

Hartmanice-kostel-svKateřiny2013kříž.jpg

 

Železný kříž

Před hřbitovní kaplí

Hartmanice-hřbitovní-kaple2013a.jpg

 

Železný kříž

U cesty na Peklo

Hartmanice-kříž--cestou-po-žluté-značce-na-Peklo2013.jpg

 

Železný kříž

U cesty na Peklo a Karlov

 

Železný kříž

U cesty od Roviny

Hartmanice-kříž--cestou-po-žluté-značce-od-Roviny2013b.jpg

 

Železný kříž

U cesty na Nové Městečko

Hartmanice-kříž-u-silnice-na-Nové-Městečko2013.jpg

 

Železný kříž

Severně nad městem, 1800

Hartmanice-křížek-severně-nad-městem2013.jpg

 

Železný kříž

V zahradě č.p.123

 

Kašna  Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Hartmanice%2C_zast._%C4%8CSAD.JPG/1024px-Hartmanice%2C_zast._%C4%8CSAD.JPG

 

Kašna  Zdroj C)

Hartmanice v okrese Klatovy. (007).jpg

 

Památník padlým

Hartmanice WWI memorial 8235.JPG

 

Dům č.p.37  Zdroj C)

Hartmanice, náves, šumavská chalupa.JPG

 

Vila Karlov

Karlov u Hartmanic - zámeček - panoramio - avu-edm (1).jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Hartmanice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města Zdroj C)

Pův.ves pánů z Velhartic, později městečko na místě výběru cla pro břevnovský klášter, první zmínka 1331, procházela tudy odbočka zlaté stezky, za třicetileté války opuštěna i fara.

První zmínka o Hartmanicích pochází z roku 1219, další z roku 1315. Původní osada na tzv. Březnické stezce spojující Čechy s Bavorskem vznikla za účelem výběru cla. Hartmanice patří mezi nejstarší sídla v této části Šumavy, jež byla Kelty nazývána „Gabreta“. Od konce 13. století se zde těžilo zlato, a došlo tak k rozkvětu městečka, které mohlo být v roce 1320 za vlády Jana Lucemburského povýšeno na „královské svobodné zlatohorské město“. Do toho roku patřily Hartmanice k panství Velhartice, v pozdějších letech již náležely k hornímu právu Kašperských Hor. Před rokem 1340 spolu s dalšími českými zlatými doly král zastavil hartmanické doly Petrovi z Rožmberka. Výrazné zbytky dolovacích prací jsou patrné na svahu vrchu Hamižná, západně od silnice z Hartmanic do Dobré Vody.

V letech 1603–1848 náležely Hartmanice i s okolím městu Sušici. Během třicetileté války bylo městečko vypáleno a několik let bylo zcela pusté. Až po roce 1650 byly Hartmanice opět obydleny, české obyvatelstvo zde však nahradili švábští Němci, kteří zde tvořili naprostou početní většinu až do roku 1918.

V polovině 19. století dochází ke zrušení nevolnictví, s čímž souvisí i vznik nových správních jednotek – okresů. Hartmanice připadly logicky pod okres Sušice, v roce 1875 vznikl menší soudní okres se sídlem v Hartmanicích, který zahrnoval okolní „německé“ obce sušického okresu. V roce 1869 byla v Hartmanicích založena pošta, roku 1873 pak hasičský sbor. Na sklonku 19. století bylo v Hartmanicích zajímavé národnostní složení – kromě převažujících Němců zde po roce 1847 vznikla relativně početná židovská komunita čítající téměř 120 osob v roce 1890 (13 % obyvatel městečka). Ve stejném roce zde žilo pouze 7 česky hovořících osob.

Ke zvratu došlo po první světové válce a po vyhlášení samostatnosti ČSR roku 1918. Zatímco v roce 1910 žilo v Hartmanicích pouze 8 Čechů a Němci tvořili 90 % populace, při sčítání v roce 1921 bylo v Hartmanicích přihlášeno již 73 osob československé národnosti a podíl Němců poklesl na 81 %. Na nárůst počtu Čechů v Hartmanicích mělo kladný vliv založení české školy v roce 1920. Po Mnichově v roce 1938 byl celý soudní okres Hartmanice odstoupen Německu. Židovská komunita za druhé světové války zanikla, mnoho jejích členů zahynulo v koncentračních táborech. Koncem války, v dubnu 1945 procházel Hartmanicemi pochod smrti žen z koncentračního tábora Helmbrechts do Volar. Nelidské podmínky pochodu si vyžádaly dvanáct obětí, které jsou pohřbeny na hartmanickém židovském hřbitově.

Po osvobození v květnu 1945 se městečko navrací pod českou správu – starousedlým Němcům je konfiskován majetek a dochází k jejich vysídlení. Na jejich místo přicházejí dosídlenci z Čech a Slovenska, vč. volyňských Čechů a slovenských Rumunů. Po roce 1948 dochází k zestátnění veškerých provozů, vzniká státní statek.

V roce 1952 byl na území rozprostírajícím se mezi Hartmanicemi a „problematickou“ hranicí s NSR vyhlášen vojenský výcvikový prostor se sídlem na Dobré Vodě. V centru VVP se nachází vesnice Prášily, téměř veškerá další sídla v jeho obvodu zanikají. Hartmanice se tak nacházejí na výspě „přístupné“ části Šumavy, ačkoliv jsou od hranice vzdáleny 13 km vzdušnou čarou.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

783 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org

D) cestamipromen.cz (26.3.2019)

 

Kód CZ

Dobrá Voda (část)

(Gutwasser)

 

2.část v Kundraticích

Kód CZ 11798

Palvinov

(…)

Kašna

Před zámkem

 

Zámeček Zdroj D)

V první polovině 17. století zde vzniklo panské sídlo s poplužním dvorem. Od roku 1702 statek vlastnila šlechtická rodina Bomalů, jež v roce 1709 iniciovala založení kaple.

 

 

 

23 – 22 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.9.2019